Лабораторія

 • БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 1001

  Аланінамінотрансфераза (АLТ)

  80 грн.

 • 1002

  Аспартатамінотрансфераза (АSТ)

  80 грн.

 • 1003

  Азот сечовини

  80 грн.

 • 1004

  Альбумін

  80 грн.

 • 1005

  Амілаза

  80 грн.

 • 1006

  Амілаза панкреатична

  80 грн.

 • 1007

  Білірубін загальний, прямий, непрямий

  140 грн.

 • 1008

  Білірубін загальний

  80 грн.

 • 1009

  Білірубін прямий

  80 грн.

 • 1010

  Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г)

  240 грн.

 • 1011

  Глюкоза

  110 грн.

 • 1055

  Глюкозо-толерантний тест (дворазове визначення)

  235 грн.

 • 1061

  Глюкозо-толерантний тест (триразове визначення)

  260 грн.

 • 1053

  Глюкоза, експрес-тест

  80 грн.

 • 1012

  Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT)

  80 грн.

 • 1054

  Гастрин

  320 грн.

 • 1013

  Діастаза сечі

  80 грн.

 • 1014

  Загальний білок

  80 грн.

 • 1015

  Креатинін

  80 грн.

 • 1016

  Лактатдегідрогеназа (LDH)

  80 грн.

 • 1063

  Лактат

  250 грн.

 • 1017

  Лужна фосфатаза

  80 грн.

 • 1062

  Панкреатична еластаза в калі - кількісн.

  660 грн.

 • 1018

  рН крові

  80 грн.

 • 1019

  Сечова кислота

  80 грн.

 • 1020

  Сечовина

  80 грн.

 • 1021

  Тимолова проба

  80 грн.

 • 1049

  Фібролів Актилів (неінвазивна діагностика стану печінки, ступінь фіброзу та індекс гістологічної активності печінки), (Загальний білок, Альбумін, Аланінамінотрансфераза (ALT), Гамма-глутамілтраспептидаза (GGT), Креатинін, Калій (К), Протромбіновий індекс, Розгорнутий аналіз крові+лейкоформула)

  1760 грн.

 • 1022

  ФіброТест (білірубін загальний, гамма– глутамілтранспептидаза (GGT), гаптоглобін, аланінамінотрансфераза (ALT), аполіпопротеїн А1, альфа-2-макроглобулін)

  4000 грн.

 • 1023

  Холінестераза

  80 грн.

 • 1024

  Церулоплазмін

  190 грн.

 • ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 1025

  Аполіпопротеїн А1

  110 грн.

 • 1026

  Аполіпопротеїн В

  110 грн.

 • 1027

  Ліпаза

  110 грн.

 • 1050

  Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ)

  80 грн.

 • 1051

  Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ)

  80 грн.

 • 1052

  Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ)

  80 грн.

 • 1028

  Тригліцериди

  80 грн.

 • 1029

  Холестерин

  80 грн.

 • 9043

  Пакет№ 43 «Ліпідограма» - (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності)

  360 грн.

 • МІКРОЕЛЕМЕНТИ ТА ЕЛЕКТРОЛІТИ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 1030

  Залізо (Fe)

  80 грн.

 • 1031

  Калій (K)

  80 грн.

 • 1032

  Кальцій (Ca)

  80 грн.

 • 1059

  Кальцій (Ca) в сечі

  80 грн.

 • 1033

  Кальцій іонізований (iСа)

  110 грн.

 • 1034

  Магній (Mg)

  80 грн.

 • 1035

  Мідь (Cu)

  400 грн.

 • 1036

  Натрій (Na)

  80 грн.

 • 1037

  Фосфор (P)

  80 грн.

 • 1060

  Фосфор (P) в сечі

  80 грн.

 • 1038

  Хлор (Cl)

  80 грн.

 • 1039

  Цинк (плазма гепарин) (Zn)

  165 грн.

 • РЕВМАТОЇДНА ПАНЕЛЬ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 1040

  Антистрептолізин-О (АСЛ-О) - якісн.

  90 грн.

 • 1058

  Антистрептолізин-О (АСЛ-О) - кількісн.

  90 грн.

 • 1041

  Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР)

  500 грн.

 • 1042

  Антитіла до цитрулінового виментину (А-МСV)

  680 грн.

 • 1043

  Ревматоїдний фактор - якісн.

  100 грн.

 • 1056

  Ревматоїдний фактор - кількісн.

  100 грн.

 • 1044

  Сіалові кислоти

  80 грн.

 • 1045

  Серомукоїди

  80 грн.

 • 1046

  С-реактивний білок (CRP) - якісн.

  90 грн.

 • 1057

  С-реактивний білок (CRP) - кількісн.

  90 грн.

 • 1047

  С-реактивний білок – високочутливий (hsCRP) - кількісн.

  220 грн.

 • 1048

  Формолова проба

  80 грн.

 • ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 2000

  Загальний аналіз крові (12 показників)

  140 грн.

 • 2001

  Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ)

  160 грн.

 • 2017

  Ретикулоцити

  140 грн.

 • 2002

  Група крові (АВ0), резус фактор (Rh)

  200 грн.

 • 2003

  Антитіла по системі резус (Rh) (непряма проба Кумбса)

  380 грн.

 • 2023

  Пряма проба Кумбса (визначення еритроцитарних антирезусних антитіл)

  520 грн.

 • 2004

  Антитіла по системі АВ0 (гемолізини)

  300 грн.

 • 2005

  Аналіз сечі загальний (ЗАС)

  150 грн.

 • 2006

  Аналіз сечі за Зимницьким

  120 грн.

 • 2007

  Аналіз сечі за Нечипоренко

  120 грн.

 • 2008

  Аналіз сечі на білок (добова порція)

  80 грн.

 • 2009

  Аналіз сечі на кетони

  85 грн.

 • 2010

  Аналіз сечі на цукор (добова порція)

  90 грн.

 • 1013

  Діастаза сечі

  80 грн.

 • 2011

  Мікроальбумінурія + креатинін сечі, САС

  140 грн.

 • 2012

  Проба Реберга (швидкість клубочкової фільтрації)

  140 грн.

 • 2013

  Аналіз кала загальний (копрограма)

  160 грн.

 • 2014

  Аналіз кала на яйця гельмінтів та цисти найпростіших

  160 грн.

 • 2015

  Зішкріб на яйця гостриків (ентеробіоз), змив з анусу

  120 грн.

 • 2021

  Аналіз калу на кишкові паразити (метод концентрування Parasep)

  170 грн.

 • 2016

  Кал на приховану кров

  240 грн.

 • 2018

  Загальний аналіз мокроти

  200 грн.

 • 2019

  Загальний аналіз ліквору

  200 грн.

 • 2020

  Аналіз плевральної рідини

  260 грн.

 • СИСТЕМА ГЕМОСТАЗУ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 2101

  D-димер

  240 грн.

 • 2102

  Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)

  80 грн.

 • 2103

  Вовчаковий антикоагулянт

  400 грн.

 • 2104

  Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, INR)

  310 грн.

 • 2105

  Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR)

  95 грн.

 • 2106

  Протромбіновий індекс

  95 грн.

 • 2107

  Протромбіновий час

  95 грн.

 • 2110

  Проторомбін за Квіком (%)

  95 грн.

 • 2111

  Протромбіновий тест (Протромбіновий час, Протромбіновий індекс, Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR), Проторомбін за Квіком (%)

  300 грн.

 • 2108

  Тромбіновий час

  95 грн.

 • 2109

  Фібриноген

  100 грн.

 • МІКРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 2201

  Мікроскопічне дослідження біоматеріалу на демодекс (вії, брови, зішкріб шкіри, вміст папул)

  140 грн.

 • 2202

  Мікроскопічне дослідження секрету передміхурової залози

  140 грн.

 • 2203

  Мікроскопічне дослідження біоматеріалу (волосся, нігті, зішкріб шкіри) на патогенні гриби (на склі)

  140 грн.

 • 2204

  Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (жіночий) - uretra, vagina, cervix

  150 грн.

 • 2205

  Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (чоловічий)

  150 грн.

 • 2209

  Цитологічне дослідження біоматеріалу на атипові клітини

  220 грн.

 • 2206

  ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію з цервікального каналу) методика забарвлення за Папанікалау (за системою Betesda 2014)

  260 грн.

 • 2215

  ПАП-тест на основі рідинної цитології (за системою Betesda 2014)

  560 грн.

 • 2214

  Цитологічне дослідження молочної залози/пунктату (на склі)

  220 грн.

 • 2210

  Цитологічне дослідження харкотиння (на склі)

  220 грн.

 • 2211

  Гормональне кольпоцитологічне дослідження (3 препарата)

  360 грн.

 • 2212

  Гормональне кольпоцитологічне дослідження для вагітних (1 препарат)

  160 грн.

 • 2207

  Риноцитограма (мікроскопічне дослідження зішкрібу слизової оболонки носу)

  170 грн.

 • ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • ГЕПАТИТ А

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 3001

  Гепатит А, антитіла IgM

  220 грн.

 • 3033

  Гепатит А, антитіла IgG

  220 грн.

 • 3034

  Гепатит А, сумарні антитіла IgM+IgG+IgA

  360 грн.

 • 3031

  Гепатит А, плазма крові, методом ПЛР Real-Time - якісн.

  380 грн.

 • ГЕПАТИТ В

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 3002

  Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген) - якісн.

  200 грн.

 • 3024

  Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген) - кількісн.

  380 грн.

 • 3003

  Гепатит В (anti-HbsAg), антитіла IgG - кількісн.

  220 грн.

 • 3004

  Гепатит В HbeAg

  200 грн.

 • 3005

  Гепатит В (anti-HbeAg), антитіла IgG

  220 грн.

 • 3006

  Гепатит В, антитіла IgM до HbcАg)

  220 грн.

 • 3007

  Гепатит В, антитіла IgG до HbcАg)

  220 грн.

 • 3029

  Гепатит В, антитіла сумарні до HbcorAg (Anti-HBcor)

  220 грн.

 • 3008

  Гепатит В (HВV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time - якісн.

  270 грн.

 • 3009

  Гепатит В (HBV), плазма крові, генотипування (A, B, C, D тип), методом ПЛР Real-Time - якісн.

  480 грн.

 • 3021

  Гепатит В (HВV), плазма крові, ультрачутливим методом ПЛР Real-Time (від 5 МО/мл) - кількісн.

  920 грн.

 • 3010

  Гепатит В (HВV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time (аналітична чутливість від 150 IU/ml) - кількісн.

  800 грн.

 • ГЕПАТИТ С

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 3011

  Гепатит С, антитіла IgМ до HCV

  220 грн.

 • 3012

  Гепатит С, антитіла IgG до HCV

  220 грн.

 • 3013

  Гепатит С, сумарні антитіла IgM+IgG до HCV

  220 грн.

 • 3019

  Гепатит С different, визначення IgM+IgG до антигенів cor, NS3, NS4, NS5

  360 грн.

 • 3014

  Гепатит С (HCV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time - якісн.

  420 грн.

 • 3015

  Гепатит С вірус - HCV генотипування РНК (1,2,3), методом ПЛР Real-Time - якісн.

  580 грн.

 • 3020

  Гепатит С (HCV), плазма крові - генотипування (1a,1b,2,3a тип) методом ПЛР Real-Time - якісн.

  700 грн.

 • 3028

  Гепатит С (HСV), плазма крові, ультрачутливим методом ПЛР Real-Time (від 15 МО/мл) - кількісн.

  1200 грн.

 • 3016

  Гепатит С (HCV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time (аналітична чутливість від 300 IU/ml) - кількісн.

  920 грн.

 • ІНШІ ФОРМИ ГЕПАТИТІВ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 3017

  Гепатит D (HDV), антитіла IgG

  220 грн.

 • 3030

  Гепатит D (HDV), сумарні антитіла IgM+IgG до HDV

  250 грн.

 • 3032

  Гепатит D (HDV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time - якісн.

  280 грн.

 • 3035

  Гепатит TTV, плазма крові, методом ПЛР Real-Time - якісн.

  280 грн.

 • 3018

  Гепатит G (HGV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time - якісн.

  360 грн.

 • TORCH – ІНФЕКЦІЇ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • ГЕРПЕС 1,2 типи

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 3101

  Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 типи, антитіла IgG

  200 грн.

 • 3102

  Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 типи, антитіла IgМ

  190 грн.

 • 3103

  Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 типи, зішкріб, сеча, біоптат, змив з кон’юнктиви ока, методом ПЛР Real-Time - якісн.

  200 грн.

 • 3104

  Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 типи, плазма крові, слина, методом ПЛР Real-Time - якісн.

  200 грн.

 • 3120

  Герпес (Herpes simplex virus) тип 1, антитіла IgG

  200 грн.

 • 3119

  Герпес (Herpes simplex virus) тип 1, антитіла IgМ

  200 грн.

 • 3123

  Герпес типування HSV1, HSV2, методом ПЛР Real-Time - якісн.

  220 грн.

 • 3202

  Герпес (Herpes simplex virus) тип 2, антитіла IgG

  200 грн.

 • 3226

  Герпес (Herpes simplex virus) тип 2, антитіла IgМ

  200 грн.

 • 3124

  Авідність антитіл IgG до вірусу герпесу 2 типу

  210 грн.

 • ГЕРПЕС 3 тип

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 3412

  Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла IgG

  200 грн.

 • 3413

  Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла IgM

  200 грн.

 • 3448

  Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла IgА

  260 грн.

 • 3414

  Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, плазма крові, слина, сеча, вміст папул, методом ПЛР Real-Time - якісн.

  260 грн.

 • ЕПШТЕЙН-БАРР ВІРУСИ (EBV)

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 3447

  Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgG до ранніх антигенів EA

  190 грн.

 • 3449

  Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgМ до ранніх антигенів EA

  190 грн.

 • 3417

  Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgG до ядерного антигену NA

  190 грн.

 • 3400

  Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgG до капсидного антигену VCA

  190 грн.

 • 3418

  Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgM до капсидного антигену VCA

  190 грн.

 • 3450

  Авідність антитіл IgG до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр

  320 грн.

 • 3419

  Епштейнa-Барр вірус (EBV), плазма крові, слина, методом ПЛР Real-Time - якісн.

  220 грн.

 • 3439

  Епштейна-Барр вірус (EBV), плазма крові, слина, методом ПЛР Real-Time - кількісн.

  300 грн.

 • ЦИТОМЕГАЛОВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 3114

  Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgG

  180 грн.

 • 3115

  Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgМ

  180 грн.

 • 3122

  Авідність антитіл Цитомегаловірус IgG

  480 грн.

 • 3116

  Цитомегаловірус (CMV), зішкріб, сеча, біоптат, змив, методом ПЛР Real-Time - якісн.

  220 грн.

 • 3117

  Цитомегаловірус (CMV), плазма крові, слина, методом ПЛР Real-Time - якісн.

  260 грн.

 • 3118

  Цитомегаловірус (CMV), плазма крові, слина, методом ПЛР Real-Time - кількісн.

  300 грн.

 • ГЕРПЕС 6 тип

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 3446

  Герпес (Herpes virus) 6 тип, антитіла IgG

  190 грн.

 • 3415

  Герпес (Herpes virus) 6 тип, зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР Real-Time - якісн.

  300 грн.

 • 3416

  Герпес (Herpes virus) 6 тип, плазма крові, слина, методом ПЛР Real-Time - якісн.

  300 грн.

 • 3453

  Герпес (Herpes virus) 6 тип, плазма крові, слина, зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР Real-Time - кількісн.

  300 грн.

 • ГЕРПЕС 7 тип

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 3451

  Герпес (Herpes virus) 7 тип, плазма крові, слина та ін., методом ПЛР Real-Time - якісн.

  220 грн.

 • ГЕРПЕС 8 тип

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 3452

  Герпес (Herpes virus) 8 тип, плазма крові, слина, у/г зішкріб, секрет простати та ін., методом ПЛР - якісн.

  220 грн.

 • КРАСНУХА

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 3105

  Краснуха (Rubella), антитіла IgG

  190 грн.

 • 3106

  Краснуха (Rubella), антитіла IgМ

  190 грн.

 • 3125

  Авідність антитіл IgG до вірусу краснухи (Rubella IgG)

  320 грн.

 • ТОКСОПЛАЗМОЗ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 3107

  Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG

  190 грн.

 • 3108

  Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ

  220 грн.

 • 3109

  Токсоплазма (Toxoplasma gondiі), сеча, плазма крові, методом ПЛР Real-Time - якісн.

  300 грн.

 • 3121

  Авідність антитіл Toxoplasma gondii IgG

  440 грн.

 • ІНФЕКЦІЇ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 991

  12 ІПСШ (Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spp., Candida albicans, Gardnerella vaginalis, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, ДНК цитомегаловірусу CMV, ДНК герпевірусу HSV 1, 2, ВПЛ HPV 16 тип, ВПЛ HPV 18 тип) зішкріб, методом ПЛР - якісн.

  1200 грн.

 • ГАРДНЕРЕЛЬОЗ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 3201

  Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), зішкріб, сеча, методом ПЛР Real-Time - якісн.

  250 грн.

 • ГОНОРЕЯ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 3203

  Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР Real-Time - якісн.

  250 грн.

 • КАНДИДОЗ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 3204

  Кандида (Candida albicans), зішкріб, сеча, методом ПЛР Real-Time - якісн.

  250 грн.

 • 3237

  Кандида типування 3 види (Candida albicans/candida glabrata/candida krusei), зішкріб, сеча, методом ПЛР Real-Time - якісн.

  260 грн.

 • 3239

  Кандида типування 5 видів (С.albicans/C.glabrata/C.krusei/C.parapsilosis/C.tropicalis), зішкріб, сеча, методом ПЛР Real-Time - якісн.

  250 грн.

 • МІКОПЛАЗМОЗ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 3205

  Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgG

  200 грн.

 • 3206

  Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgМ

  200 грн.

 • 3207

  Мікоплазма (Mycoplasma hominis), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time - якісн.

  220 грн.

 • 3232

  Мікоплазма (Mycoplasma hominis) зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time - кількісн.

  230 грн.

 • 3208

  Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time - якісн.

  220 грн.

 • 3231

  Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time - кількісн.

  220 грн.

 • ХЛАМІДІОЗ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 3126

  Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgG до білку теплового шоку

  220 грн.3110

 • ВІРУС ПАПІЛОМИ ЛЮДИНИ (ВПЛ)

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 3210

  Папіломавіруси ВПЛ 6, 11 типи (низькоонкогенні) - якісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time

  220 грн.

 • 3211

  Папіломавіруси ВПЛ 16, 18 типи (високоонкогенні) - якісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time

  220 грн.

 • 3247

  Папіломавіруси ВПЛ 16, 18 типи (високоонкогенні) - кількісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time

  250 грн.

 • 3212

  Папіломавіруси ВПЛ 31, 33 типи (високоонкогенні) - якісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time

  220 грн.

 • 3213

  Папіломавіруси ВПЛ 35, 45 типи (високоонкогенні) - якісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time

  220 грн.

 • 3214

  Скринінг ВПЛ 12 типів (високоонкогенні HPV 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66) - якісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції без визначення окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time

  300 грн.

 • 3215

  Генотипування ВПЛ 12 типів (високоонкогенні HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) - якісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time

  360 грн.

 • 3235

  Генотипування ВПЛ 12 типів кількісно (високоонкогенні HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) - кількісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time

  360 грн.

 • 3245

  Скринінг ВПЛ 14 типів скринінг (високоонкогенні HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 типи) - якісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, без визначення окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time

  400 грн.

 • 3229

  Генотипування ВПЛ 14 типів кількісно (високоонкогенні HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) - кількісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time

  540 грн.

 • 3242

  Генотипування ВПЛ 28 типів (19 високоонкогенних - 16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,69,73,82 і 9 низькоонкогенних - 6,11,40,42,43,44,54,61,70) - кількісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time

  900 грн.

 • 3227

  Квант-4 ВПЛ (HPV 6, HPV 11, HPV 16, HPV 18) - кількісне дослідження на наявність ПВЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time

  320 грн.

 • 3223

  Квант-15 ВПЛ (HPV 6,11), (HPV 16,31,33,35,52,58), (HPV 18,39,45,59), HPV 56, HPV 51, HPV 68 - кількісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції по групах та з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time

  610 грн.

 • 3224

  Квант-21 ВПЛ (HPV 6,11,44,16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82) - кількісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time

  900 грн.

 • СИФІЛІС

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 3209

  Мікрореакція преципітації с кардіоліпіновим антигеном (RPR)

  120 грн.

 • 3243

  Кардіоліпінові антитіла-VDRL - якісн.

  120 грн.

 • 3244

  Реакція Вассермана (RW)

  120 грн.

 • 3216

  Трепонемний тест TPHA (антитіла доTreponema pallidum), маркер сифілісу

  180 грн.

 • 3228

  Treponema pallidum, (збудник сифілісу), антитіла сумарні IgA+IgM+IgG

  215 грн.

 • 3238

  Трепонема (Treponema pallidum), зішкріб, методом ПЛР Real-Time - якісн.

  280 грн.

 • ТРИХОМОНІАЗ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 3217

  Трихомона (Trichomonas vaginalis), антитіла IgG

  250 грн.

 • 3218

  Трихомона (Trichomonas vaginalis), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time - якісн.

  270 грн.

 • УРЕАПЛАЗМОЗ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 3219

  Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgG

  200 грн.

 • 3220

  Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgM

  200 грн.

 • 3221

  Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time - якісн.

  210 грн.

 • 3222

  Уреаплазма (Ureaplasma parvum), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time - якісн.

  210 грн.

 • 3225

  Уреаплазма (Ureaplasma spp.), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time - якісн.

  210 грн.

 • 3234

  Уреаплазма spp.(Ureaplasma spp.) зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time - кількісн.

  220 грн.

 • 3236

  Уреаплазма (U.urealiticum/ U.parvum), типування, зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time - якісн.

  220 грн.

 • БІОЦЕНОЗИ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 5023

  Пародонто Скрін. Дослідження біоценозу ротової порожнини, кількісне визначення, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Tannerella forsythensis (Bacteroides forsythus), Treponema denticola, Candida albicans)

  720 грн.5016

 • 5034

  Флороценоз. Скринінг бактеріального вагінозу, зішкріб, кількісне визначення, методом ПЛР Real-Time (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp, Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae)

  400 грн.

 • 5035

  Флороценоз. Аероби, зішкріб, кількісне визначення, методом ПЛР Real-Time (Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp., Streptococcus spp.)

  400 грн.

 • 5036

  Флороценоз. Mycoplasma_Ureaplasma, кількісне визначення, методом ПЛР Real-Time (Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis)

  400 грн.

 • 5020

  Андрофлор. Дослідження біоценозу урогенітального тракту у чоловіків, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Ureaplasma (urealyticum+parvum), Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis (якісний), Neisseria gonorrhea (якісний), Chlamydia trachomatis (якісний), Streptococcus spp, Staphylococcos spp, Corynebacterium spp., Atopobium vaginale, Eubacterium spp, Enterobacterium spp., Haemophilus spp., Pseudomonas aeruginosa/Ralstonia spp./Burkholderia spp; Bacteroides spp. /Porphyromonas spp./ Prevotella spp.; Anaerococcus spp., Peptostreptococcus spp./Parvimonas spp., Sneathia spp./ Leptotrihia spp./ Fusobacterium spp.; Megasphaera spp./Veilonella spp./ Dialister spp.)

  1300 грн.5027

 • ІНШІ ІНФЕКЦІЇ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 3406

  Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2)

  240 грн.

 • 3420

  Мікоплазма (Mycoplasma pneumoniae), антитіла IgG

  210 грн.

 • 3430

  Мікоплазма (Mycoplasma pneumoniae), антитіла IgM

  300 грн.

 • 3435

  Мікоплазма (Mycoplasma pneumoniae) + Хламідія (Chlamydophila pneumoniae), зішкріб, мокротиння, методом ПЛР Real-Time - якісн.

  260 грн.

 • 3423

  Хламідія (Chlamydophila pneumoniae), антитіла IgG

  180 грн.

 • 3436

  Хламідія (Chlamydophila pneumoniae), антитіла IgM

  290 грн.

 • 3424

  Аденовірус (Adenovirus), змив з кон'юнктиви ока, кал, зішкріб з анусу, методом ПЛР Real-Time - якісн.

  280 грн.

 • 3425

  Ентеровірус (Enterovirus), кал, зішкріб з анусу, методом ПЛР Real-Time -якісн.

  280 грн.

 • 3426

  Ротавіруси (Rotavirus), кал, зішкріб з анусу, методом ПЛР Real-Time - якісн.

  280 грн.

 • 3427

  Парвовірус (Parvovirus B19), плазма крові, методом ПЛР Real-Time - якісн.

  280 грн.

 • 3428

  Вірус грипу А, В, зішкріб, типування методом ПЛР Real-Time

  350 грн.

 • 3458

  Вірус грипу А, типування (субтипи A/H1N1; A/H3N2), методом ПЛР

  400 грн.

 • 3408

  Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgМ, методом ІФА

  400 грн.

 • 3409

  Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgG, методом ІФА

  400 грн.

 • 3410

  Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19) антитіла IgA (швидкий тест)

  450 грн.

 • 3411

  Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), зішкріб з ротоглотки, носоглотки, методом ПЛР Real-Time - якісн.

  650 грн.

 • 3429

  Кашлюк (Bordetella pertussis), паракашлюк (Bordetella parapertussis), бронхісептикоз (Bordetella bronchiseptica), зішкріб, методом ПЛР Real-Time - якісн.

  300 грн.

 • 3431

  Кашлюк (Bordetella pertussis), антитіла IgM

  320 грн.

 • 3432

  Кашлюк (Bordetella pertussis), антитіла IgG

  320 грн.

 • 3433

  Вірус кору, антитіла IgM

  370 грн.

 • 3434

  Вірус кору, антитіла IgG

  280 грн.

 • 3440

  Епідемічний паротит (Epidemic parotitis) («свинка»), антитіла IgM

  330 грн.

 • 3456

  Епідемічний паротит (Epidemic parotitis) («свинка»), антитіла IgG

  250 грн.

 • 3457

  Правець (Clostridium tetani), антитіла IgG

  310 грн.3441

 • ДІАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЬОЗУ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 3421

  Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis), сумарні антитіла IgА+IgМ+IgG

  180 грн.

 • 3422

  Туберкульоз (Myсobacterium tuberculosis), мокротиння, сеча, методом ПЛР Real-Time - якісн.

  230 грн.

 • 3442

  Квантіфероновий тест (діагностика латентного туберкульозу)

  2000 грн.

 • КЛІЩОВІ ІНФЕКЦІЇ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • КЛІЩОВИЙ ЕНЦЕФАЛІТ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 3401

  Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgG

  360 грн.

 • 3402

  Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgМ

  360 грн.

 • 3455

  Вірус кліщового енцефаліту (TBEV), кліщ, плазма крові, методом ПЛР - якісн.

  600 грн.

 • 3445

  Кліщові інфекції, мультиплекс (Tick-borne encephalitis virus (TBEV), B. burgdorferi sl, A. Phagocitophillum, E.chaffencis/E.muris), кліщ, плазма крові, методом ПЛР - якісн.

  880 грн.

 • БОРЕЛІОЗ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 3404

  Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgG

  240 грн.

 • 3403

  Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgM

  240 грн.

 • 3437

  Бореліоз, антитіла IgM до специфічних антигенів Borrelia - VlsE, основна експресована варіабельна білкова послідовність; р83, білок мембранних везикул; р39, BmpA; р31 OspA, зовнішній поверхневий білок А; р30; р25, OspC, зовнішній поверхневий білок С; р21; р19; р17, метод Western Blot

  850 грн.

 • 3438

  Бореліоз, антитіла IgG до специфічних антигенів Borrelia - VlsE, основна експресована варіабельна білкова послідовність; р83, білок мембранних везикул; р39, BmpA; р31 OspA, зовнішній поверхневий білок А; р30; р25, OspC, зовнішній поверхневий білок С; р21; р19; р17, метод Western Blot

  850 грн.

 • 9053

  Пакет №53 «Бореліоз IgM+IgG» - (Антитіла IgM до специфічних антигенів Borrelia - VlsE, основна експресована варіабельна білкова послідовність; р83, білок мембранних везикул; р39, BmpA; р31 OspA, зовнішній поверхневий білок А; р30; р25, OspC, зовнішній поверхневий білок С; р21; р19; р17; Антитіла IgG до специфічних антигенів Borrelia - VlsE, основна експресована варіабельна білкова послідовність; р83, білок мембранних везикул; р39, BmpA; р31 OspA, зовнішній поверхневий білок А; р30; р25, OspC, зовнішній поверхневий білок С; р21; р19; р17) метод Western Blot

  1600 грн.

 • 3454

  Борелія (Borrelia burgdorferi sensu lato - B.burgdorferi sensu stricto, B.afzelii, B.garinii), кліщ, плазма крові, методом ПЛР -якісн.

  720 грн.

 • ЗАХВОРЮВАННЯ ШКТ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 3301

  Аскаріда (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG

  380 грн.

 • 3320

  Аскаридоз (Ascaris spp.), кал, методом ПЛР Real-Time - якісн.

  1200 грн.

 • 3302

  Ехінококк (Echinococcus granulosus), антитіла IgG

  240 грн.

 • 3303

  Лямблія (Giardia lamblia), антиген в калі

  240 грн.

 • 3304

  Лямблія (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgG+IgМ+IgA

  200 грн.

 • 3305

  Опісторхії (Opisthorchis felineus), антитіла IgG

  210 грн.

 • 3306

  Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG

  280 грн.

 • 3307

  Трихінели (Trichinella), антитіла IgG

  240 грн.

 • 3308

  Хелікобактер (Helicobacter pylori), антиген в калі - якісн.

  400 грн.

 • 3315

  Хелікобактер (Helicobacter pylori), антитіла IgА

  200 грн.

 • 3316

  Хелікобактер (Helicobacter pylori), антитіла IgМ

  200 грн.

 • 3309

  Хелікобактер (Helicobacter pylori), антитіла IgG

  200 грн.

 • 3314

  Хелікобактер (Helicobacter pilory), сумарні антитіла

  200 грн.

 • 3317

  Хелікобактер (Helicobacter pilory), кал, біоптат зі слизової шлунку та ін., методом ПЛР Real-Time - якісн.

  250 грн.

 • 3311

  Кальпротектин в калі - якісн.

  660 грн.

 • 3312

  Кальпротектин в калі - кількісн.

  820 грн.

 • 3313

  Лактоферин в калі - якісн.

  960 грн.

 • 1062

  Панкреатична еластаза в калі - кількісн.

  820 грн.

 • 3310

  ГКІ-скрін (гострі кишкові інфекції - Shigella spp., ентероінвазивні E.coli, Salmonella spp., термофільний кампілобактер, аденовірус гр.F, ротавірус гр.А, норовірус ІІ гр., астровірус), кал, методом ПЛР Real-Time - якісн.

  860 грн.

 • 3318

  Гельмінтози (Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Opisthorchis felineus, Taenia solium, Diphyllobothrium latum), кал, методом ПЛР - якісн.

  1400 грн.

 • 3319

  Протозойні кишкові інвазії (Giardia lamblia, Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Isospora belli, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica), кал, методом ПЛР - якісн.

  1400 грн.

 • 3323

  Клостридия (Clostridium difficile), кал, методом ПЛР - якісн.

  1200 грн.

 • ДІАГНОСТИКА ЦЕЛІАКІЇ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 7012

  Гліадин, антитіла IgA

  320 грн.

 • 7002

  Гліадин, антитіла IgG

  320 грн.

 • 7003

  Антитіла IgA до тканинної трансглутамінази

  320 грн.

 • 7004

  Антитіла IgG до тканинної трансглутамінази

  320 грн.

 • 8009

  Антитіла IgE до алергенів глютену

  200 грн.

 • 7013

  Целіакія, панель І - Антитіла IgG до дезамінованих пептидів гліадину (DGP), Антитіла IgG до трансглутамінази (tTG), внутрішній фактор Касла (IF), метод Western Blot

  860 грн.

 • 7014

  Целіакія, панель ІІ - Антитіла IgA до дезамінованих пептидів гліадину (DGP), Антитіла IgA до трансглутамінази (tTG), метод Western Blot

  860 грн.

 • АНЕМІЯ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 3501

  Еритропоетин

  330 грн.

 • 3502

  Вітамін В-12 (Ціанокобаламін)

  230 грн.

 • 1030

  Залізо (Fe)

  80 грн.

 • 3503

  Залізозв’язуюча здатність сироватки загальна

  185 грн.

 • 3504

  Залізозв’язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна)

  165 грн.

 • 3505

  Насичення трансферину залізом

  190 грн.

 • 3506

  Трансферин

  180 грн.

 • 3507

  Феритин

  210 грн.

 • 3508

  Фолієва кислота

  220 грн.

 • ТИРЕОЇДНА ПАНЕЛЬ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 3601

  Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (a-RTSH)

  570 грн.

 • 3602

  Антитіла до тиреоглобуліну (АTG)

  195 грн.

 • 3603

  Антитіла до тиреопероксидази (APO)

  195 грн.

 • 3604

  Тиреоглобулін (TG)

  195 грн.

 • 3605

  Тиреотропний гормон (TSH)

  180 грн.

 • 3606

  Тироксин вільний (FT4)

  180 грн.

 • 3607

  Тироксин загальний (Т4)

  180 грн.

 • 3608

  Трийодтиронін вільний (FT3)

  180 грн.

 • 3609

  Tрийодтиронін загальний (T3)

  180 грн.

 • 3610

  Йод в сечі

  200 грн.

 • РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 3701

  Антимюллерів гормон

  640 грн.

 • 3702

  Антиспермальні антитіла (сироватка)

  330 грн.

 • 3703

  Антиспермальні антитіла (сперма)

  330 грн.

 • 3704

  Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG)

  220 грн.

 • 3713

  Дигідротестостерон

  440 грн.

 • 3714

  Інгібін B

  750 грн.

 • 3705

  Естрадіол (E2)

  180 грн.

 • 3706

  Лютеїнізуючий гормон (LH)

  190 грн.

 • 3715

  Макропролактин

  600 грн.

 • 3707

  Прогестерон (PRG)

  190 грн.

 • 3708

  Пролактин (PRL)

  190 грн.

 • 3709

  Тестостерон загальний (TES)

  190 грн.

 • 3710

  Тестостерон вільний (FTES)

  220 грн.

 • 9023

  Пакет №23 «Індекс вільного тестостерону» - Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG); Тестостерон загальний (TES); Індекс вільного тестостерону

  360 грн.

 • 3711

  Фолікулостимулюючий гормон (FSH)

  190 грн.

 • 3712

  Хоріонічний гонадотропін (HCG) (β-ХГЛ загальний) з 1-го тижня вагітності включно

  200 грн.

 • ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 4401

  Альфафетопротеїн (AFP)

  210 грн.

 • 4402

  Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (β-ХГЛ вільний) - з 10 по 16 тижнів вагітності включно

  200 грн.

 • 4403

  Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А)

  210 грн.

 • 4404

  Естріол некон’югований (Е3)

  200 грн.

 • 4405

  Плацентарний лактоген (HPL)

  330 грн.

 • 4406

  Плацентарний фактор росту (PIGF)

  720 грн.

 • 4407

  Хоріонічний гонадотропін людини (β-ХГЛ загальний) - з 1-го тижня вагітності включно

  200 грн.

 • 9073

  Пакет №9073 «Біохімічний пренатальний скринінг І триместру вагітності для перерахунку ризику вроджених вад з використанням програмного забезпечення Astraya - PAPP + β - ХГЛ вільний (Cobas e411, Roche)» *Без розрахунку ризику

  880 грн.

 • 9031

  Пакет №31 «Біохімічний пренатальний скринінг І триместру» - Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А); Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (бета- ХГЛ) ; Розрахунок ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA 5

  410 грн.

 • 9032

  Пакет №32 «Біохімічний пренатальний скринінг ІІ триместру» - Хоріонічний гонадотропін людини (HCG)-пренат.; Естріол некон’югований (Е3), Альфафетопротеїн (AFP); Розрахунок ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA 5

  600 грн.

 • ПАНЕЛЬ ДІАБЕТУ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 3801

  Глікозильований гемоглобін (HbA1c)

  220 грн.

 • 3802

  Інсулін

  200 грн.

 • 3806

  Антитіла IgG до інсуліну - кількісн.

  920 грн.

 • 3803

  С-пептид

  200 грн.

 • 3804

  Фруктозамін (глікозильований альбумін)

  320 грн.

 • 3805

  Лептин

  580 грн.

 • 9009

  Пакет №9 «Індекс HOMA-IR» - Індекс HOMA-IR; Інсулін; Глюкоза в крові

  300 грн.

 • ПАНЕЛЬ ОСТЕОПОРОЗУ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 3901

  Кальцитонін

  360 грн.

 • 3902

  Остеокальцин

  300 грн.

 • 3903

  Паратгормон

  210 грн.

 • 3904

  Пірилінкс Д (сеча)

  600 грн.

 • СЕРЦЕВІ БІОМАРКЕРИ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 4001

  NT-pro BNP (N-кінцевий поліпептид натрійдиуретичного гормону)

  600 грн.

 • 4002

  Гомоцистеїн

  420 грн.

 • 4003

  Креатинфосфокіназа загальна (КФК)

  160 грн.

 • 4004

  Креатинфосфокіназа МВ (серцева) фракція (КФК-МВ)

  130 грн.

 • 4005

  Тропонін I -кільк.

  220 грн.

 • ГІПОФІЗАРНО-НАДНИРНИКОВІ ПОКАЗНИКИ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 4101

  17-ОН-оксипрогестерон

  200 грн.

 • 4102

  Адренокортикотропний гормон (АКТГ)

  300 грн.

 • 4103

  Альдостерон

  480 грн.

 • 4106

  Андростендіон

  360 грн.

 • 4109

  Дегідроепіандростерон (DHEA)

  400 грн.

 • 4104

  Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S)

  180 грн.

 • 4105

  Кортизол (в сироватці)

  250 грн.

 • 4108

  Кортизол (в слині)

  300 грн.

 • 4107

  Кортизол (в сечі)

  260 грн.

 • 4110

  Метанефрини загальні (у добовій сечі)

  480 грн.

 • 3715

  Макропролактин

  600 грн.

 • ПОКАЗНИКИ РОСТУ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 4203

  Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3)

  600 грн.

 • 4201

  Соматомедин-С (інсуліноподібний фактор росту – І/IGF-I)

  560 грн.

 • 4202

  Соматотропний гормон (СТГ)

  280 грн.

 • МАРКЕРИ ЗАПАЛЕННЯ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 4301

  Прокальцитонін

  600 грн.

 • 1046

  С-реактивний білок (CRP) - якісн.

  100 грн.

 • 1047

  С-реактивний білок – високочутливий (hsCRP) - кількісн.

  220 грн.

 • ОНКОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 4501

  Альфафетопротеїн (АФП) - онко

  200 грн.

 • 4502

  Антиген плоскоклітинної карциноми (SCCА)

  360 грн.

 • 4503

  Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (β-ХГЛ) - онко

  200 грн.

 • 4517

  Бета-2-мікроглобулін (β2-mikroglobulin), (онкогематологія, В-клітинна лімфома, мієломна хвороба)

  240 грн.

 • 4522

  Білок Бенс-Джонса - маркер мієломних онкопатологій (сеча)

  620 грн.

 • 4504

  Інсуліноподібний фактор росту ІІ (онкомаркер кори наднирників)

  560 грн.

 • 4505

  Кальцитонін (онкомаркер щитоподібної залози)

  360 грн.

 • 4519

  Нейрон-специфічна енолаза (NSE), маркер дрібноклітинного раку легень, нейробластоми

  300 грн.

 • 4506

  Онкомаркер легень (CYFRA CA 21-1)

  420 грн.

 • 4507

  Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)

  220 грн.

 • 4508

  Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9)

  220 грн.

 • 4521

  Онкомаркер підшлункової залози та ШКТ (СА-50)

  600 грн.

 • 4509

  Онкомаркер шлунку (СА 72-4)

  380 грн.

 • 4518

  Онкомаркер шлунку (CA 242)

  420 грн.

 • 4510

  Онкомаркер яєчників (НЕ 4)

  460 грн.

 • 4511

  Онкомаркер яєчників (СА 125)

  220 грн.

 • 4512

  Простатична кисла фосфотаза (РАР)

  280 грн.

 • 4513

  Простато-специфічний антиген загальний (PSA)

  200 грн.

 • 4514

  Простато-специфічний антиген вільний (fPSA)

  200 грн.

 • 4515

  Раково-ембріональный антиген (РЕА)

  200 грн.

 • 3604

  Тиреоглобулін (TG)

  95 грн.

 • 4516

  Хоріонічний гонадотропін людини (HCG) - онко

  200 грн.

 • 9018

  Пакет №18 «Індекс ROMA» - Індекс ROMA; Онкомаркер яєчників (НЕ 4); Онкомаркер яєчників (СА 125)

  690 грн.

 • 9021

  Пакет №21 «ПСА-коефіцієнт» - Простато-специфічний антиген загальний (PSA); Простато-специфічний антиген вільний (fPSA); ПСА-коефіцієнт

  350 грн.

 • АУТОІМУННІ ЗАХВОРЮВАННЯ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 4601

  Аутоантитіла до мікросомальної фракції тиреоцитів (АМС)

  300 грн.

 • 4602

  Аутоантитіла до антигенів мітохондрій (АМА) 

  390 грн.

 • 4603

  Аутоантитіла IgG до нуклеарних антигенів (ANA Hep Screen)

  380 грн.

 • 4610

  Аутоантитіла до мікросомальних антигенів печінки та нирок (LKM)

  300 грн.

 • 4611

  Аутоантитіла до β-2-глікопротеїду, IgM

  340 грн.

 • 4613

  Аутоантитіла до β-2-глікопротеїду, IgG

  340 грн.

 • 4617

  Аутоантитіла до β-2-глікопротеїду, IgА

  340 грн.

 • 4614

  Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgM

  340 грн.

 • 4612

  Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgG

  340 грн.

 • 4618

  Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgА

  340 грн.

 • 4615

  Аутоантитіла до двоспіральної ДНК, IgG

  250 грн.

 • 4616

  Аутоантитіла до односпіральної ДНК, IgG

  350 грн.

 • 4619

  LE клітини (*для дослідження необхідно 10 мл крові з цитратом натрію 3,8%)

  200 грн.

 • 4604

  Антифосфоліпідна панель (антикардіоліпінові αCL IgG/IgM, антифосфатидилсеринові αPS IgG/IgM, антифосфатидилетаноламінові αPE IgG/IgM, антитіла до одноланцюгової ДНК, антитіла до дволанцюгової ДНК)

  720 грн.

 • 4605

  Антифосфоліпідні антитіла IgG

  260 грн.

 • 4606

  Антифосфоліпідні антитіла IgМ

  260 грн.

 • 2103

  Вовчаковий антикоагулянт

  250 грн.

 • 4608

  Аутоімунна панель STD-X (Ro/SS-A 52, La/ss-B, CENP-B, Scl-70, dsDNA, Jo-1, MPO, PR3, AMA M2, LC 1, LKM 1, PM/Scl 100, SRP 54, Sp 100 gp 210, Ku, Sm U1-sn RNP) кількісне визначення показників, метод Western Blot

  1900 грн.

 • ГІСТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 4701

  Гістологічне дослідження (біопсія)

  450 грн.

 • 4702

  Гістологічне дослідження (операційного матеріалу)

  1400 грн.

 • БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 5001

  Мікоплазма і уреаплазма DUO, метод IST 2 (без чутливості до антибіотиків)

  350 грн.

 • 5002

  Мікоплазма і уреаплазма DUO, метод IST 2 (з чутливістю до антибіотиків)

  500 грн.

 • 5003

  Бак дослідження на Corinebacterium diphtheriae (BL, дифтерія)(зів) + антибіотикограма токсигенних штамів С.diphtheriae (профогляд здорових людей)

  300 грн.5004

 • 5005

  Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма

  300 грн.

 • 5006

  Бак дослідження (сеча, виділення з рани, кон'юнктива ока, слизова зіву, слизова носу, вухо та ін. біоматеріал) + антибіотикограма

  300 грн.

 • 5028

  Бак дослідження (сеча, виділення з рани, кон'юнктива ока, слизова зіву, слизова носу, вухо) з чутливістю до бактеріофагів та антибіотиків

  500 грн.

 • 5007

  Бак дослідження мокроти + антибіотикограма

  300 грн.

 • 5008

  Бак дослідження жовчі (1 порція) + антибіотикограма

  300 грн.

 • 5009

  Бак дослідження крові на стерильність + антибіотикограма

  650 грн.

 • 5010

  Бак дослідження на дисбіоз кишківника + антибіотикограма

  430 грн.

 • 5029

  Бак дослідження на дисбіоз кишківника з чутливістю до бактеріофагів та антибіотиків

  550 грн.

 • 5012

  Бак дослідження на кандидоз + чутливість до протигрибкових препаратів

  320 грн.

 • 5024

  Бак дослідження на патогенні гриби (14 видів) з чутливістю роду Candida spp., Aspergillus spp. до протигрибкових препаратів

  330 грн.

 • 5013

  Бак дослідження на патогенні гриби (без чутливості до протигрибкових препаратів)

  320 грн.

 • 5014

  Бак дослідження на носійство стафілококку + антибіотикограма

  300 грн.

 • 5015

  Бак дослідження на β-гемолітичний стрептококк + антибіотикограма

  300 грн.

 • 5019

  Бактеріологічне дослідження на носійство кишкових інфекцій + антибіотикограма (профілактичний огляд)

  300 грн.

 • 5022

  Виявлення антитіл до Vi-антигену Salmonella typhi (збудник черевного тифу)

  340 грн.

 • ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 6014

  Імунограма (комплексне імунологічне визначення імунного статусу) - CD3, CD4, CD8, CD16, CD22, CD4/CD8, IgA, IgG, IgM, ЦІК, фагоцитоз

  680 грн.

 • 6001

  Імунограма скринінг - CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD3+HLA-DR+, CD22+, IgG, IgM, IgA

  1700 грн.

 • 6002

  Імунограма клітинний імунітет - лейкоцити, гранулоцити, моноцити, лімфоцити, оцінка субпопуляцій лімфоцитів в крові (CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD4+/CD8+, CD19+, CD19+CD5+, CD3+HLA-DR+, CD3+CD56+, CD3+CD4+CD8+, CD3+CD4-CD8-)

  2300 грн.

 • 6003

  Імунограма розгорнута (репродуктивна, IVF) - лейкоцити, моноцити, гранулоцити, лімфоцити, субпопуляції T-лімфоцитів (CD3+, CD3+HLA-DR+, CD3+69+, CD3+CD56+, CD3+CD158a, CD3+CD5-, CD3+CD4-CD8-, CD3+CD4+, CD3+CD4+HLA-DR+,CD3+CD4+CD69+, CD3+CD4+CD25+, CD3+CD4+CD158a+, CD3+CD8+, CD3+CD8+HLA-DR+, CD3+CD8+CD69+, CD3+CD8+CD56+, CD3+CD8+CD158a+, CD4+/CD8+), субпопуляції В-лімфоцитів (CD19+, CD19+CD5+), NK-клітини та NK-клітини bright, (CD3-CD56+, CD3-CD56+HLA-DR+, CD3-CD56+CD69+, CD3-CD56+CD8+, CD3-CD56+CD158a+), NKT-клітини (CD3+CD8+CD56-, CD3+CD8+CD56-HLA-DR+, CD3+CD8+CD56-CD69+, CD3+CD8+CD56-CD158a (забір матеріалу лише по вівторкам до 12 - 00 за адресою - м.Київ, вул. Л. Мацієвича, 5/1)

  3340 грн.

 • 6004

  Імунологічні маркери несприятливості IVF - субпопуляції лімфоцитів (CD3+HLA-DR+, CD3+CD56+, CD3+CD158a, CD3+CD4-CD8-, Т-хелпери, Т-цитотоксичні лімфоцити, CD4+/CD8+, NK-клітини, NK bright), індекс несприятливості (забір матеріалу лише по вівторкам до 12 - 00 за адресою - м.Київ, вул. Л. Мацієвича, 5/1)

  1260 грн.

 • 6005

  Циркулюючі імунні комплекси

  300 грн.

 • 6006

  Цитотоксична активність природних кілерів (цитотоксичність у свіввідношенні 10 РВМС/ 1 К562, 20 РВМС/ 1 К562) (забір матеріалу лише по вівторкам до 12 - 00 за адресою - м.Київ, вул. Л. Мацієвича, 5/1)

  680 грн.

 • 6011

  Компонент комплементу C3

  80 грн.

 • 6012

  Компонент комплементу C4

  80 грн.

 • 6013

  Імуноглобулін IgА секреторний (слина)

  200 грн.

 • 6007

  Імуноглобулін IgA загальний

  200 грн.

 • 6008

  Імуноглобулін IgG загальний

  200 грн.

 • 6009

  Імуноглобулін IgM загальний

  200 грн.

 • 6016

  Інтерлейкін-6 (IL-6)

  990 грн.

 • МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 6103

  Визначення зиготності гену RHD

  3780 грн.

 • 6104

  Визначення каріотипу пацієнта

  3200 грн.

 • 6105

  Визначення мутацій генів BRCA1 та BRCA2 (ризик виникнення раку молочної залози)

  3225 грн.

 • 6116

  ДНК-діагностика ризику розвитку хвороби Жильбера (UGT1A1)

  1400 грн.

 • 6117

  ДНК-діагностика ризику розвитку хвороби Крона (CARD15 3020insC; CARD15 Gly908Arg)

  1400 грн.

 • 6106

  ДНК-діагностика мікроделецій Y-хромосоми

  3000 грн.

 • 6107

  ДНК-діагностика муковісцидозу 

  3200 грн.

 • 6108

  ДНК-діагностика нейросенсорної несиндромальної туговухості (ген GJB2)

  1800 грн.

 • 6109

  ДНК-діагностика фенілкетонурії 

  2470 грн.

 • 6118

  Генетика метаболізму кальцію (визначення генетичного поліморфізму гену VDR) плазма ЕДТА, методом ПЛР

  500 грн.

 • 6110

  Генетика метаболізму лактози (визначення генетичного поліморфізму гену MCM6, асоційованого з порушеннями обміну лактози) букальний зішкріб, плазма ЕДТА, методом ПЛР

  500 грн.

 • 6111

  Генетика метаболізму фолатів (визначення поліморфізмів, асоційованих з порушенням фолатного циклу - ген MTHFR; ген MTHFR; ген MTR; ген MTRR) плазма ЕДТА, методом ПЛР

  620 грн.

 • 6112

  Кардіогенетика тромбофілія (визначення генетичних поліморфізмів, асоційованих з порушенням системи згортакння крові та ризиком розвитку тромбофілії - F2; F5; F7; F13; FGB; ITGA2; ITGB3; SERPINE1(PAI-1)) плазма ЕДТА, методом ПЛР

  1760 грн.

 • 6113

  HLA B27 плазма ЕДТА, методом ПЛР

  800 грн.

 • 6115

  ДНК-тест на батьківство (один зразок)

  9000 грн.

 • МОЛЕКУЛЯРНА АЛЕРГОДІАГНОСТИКА

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 7101

  Панель «Весняні дерева» - rBet v 1 PR-10, мажорний алерген дерев родини букових, rBet v 2, rBet v 4 мінорний алерген дерев родини букових

  1580 грн.

 • 7102

  Панель «Суміш трав злакових та лугових» - rPhl p 1, rPhl p 5b мажорний алерген злакових трав; rPhl p 7, rPhl p 12 мінорний алерген трав

  1580 грн.

 • 7103

  Панель «Трави злакові та бур’яни» - rPhl p 1, rPhl p 5b мажорний алерген злакових трав, rPhl p 7, rPhl p 12 мінорний алерген злакових трав, nArt v 1 Полин мажорний алерген, nArt v 3 LTP Полин мажорний алерген, nAmb a 1 Амброзія мажорний алерген

  3170 грн.

 • 7104

  Панель «Полин» - nArt v 1 Полин - мажорний алерген; nArt v 3 LTP, Полин, мажорний аллерген; rPhl p 7, rPhl p 12 мінорний алерген трав

  2200 грн.

 • 7105

  Панель «Амброзія» - nAmb a 1 Амброзія, мажорний алерген амброзії; rPhl p 7, rPhl p 12 мінорний алерген трав

  1600 грн.

 • 7106

  Панель «Цвіль внутрішня» - m3 Aspergillus fumigatus, m207 Aspergillus niger, m4 Mucor racemosus, m1 Penicillium chrysogenum (P. notatum)

  1760 грн.

 • 7107

  Панель «Цвіль зовнішня» - m229 rAlt a 1 Alternaria alternata, m2 Cladosporium herbarum, m7 Botrytis cinerea)

  1760 грн.

 • 7108

  Панель «Кліщі» - nDer p 1 кліщ домашнього пилу, rDer p 2 кліщ домашнього пилу, rDer p 10 тропоміозину, кліщ домашнього пилу

  2440 грн.

 • 7109

  Визначення мінорного алергену «Кліщ домашнього пилу» - rDer p 10 тропоміозин

  840 грн.

 • 7110

  Cкринінг інгаляційної алергії «Phadiatop»

  1280 грн.

 • 7111

  Cкринінг харчової алергії «fx 5» - білок яйця, молоко, соя, пшениця, риба, арахіс

  1200 грн.

 • 7112

  Панель «Астма/Риніт/Екзема» - f1 Яєчний білок, f2 Коров'яче молоко, f4 Пшениця, f14 Соя, d1 Кліщ домашнього пилу, e1 Кішка, e5 Собака

  1640 грн.

 • 7113

  Панель «Астма/Риніт» - m3 Aspergillus fumigatus, m207 Aspergillus niger, m2 Cladosporium herbarum, rPhl p 1, rPhl p 5b мажорний алерген злакових трав, rBet v 1 PR - 10 мажорний алерген дерев сімейства букових, d1 Кліщ домашнього пилу, e1 Кішка, e5 Собака, w6 Полин, m6 Alternaria, w1 Амброзія

  4020 грн.

 • 7114

  Панель «Молоко» - f2 Коров'яче молоко, Казеїн (f78)

  900 грн.

 • 7115

  Панель «Яєчний білок» - nGal d 2 Овальбумін яйця, nGal d 1 овомукоід яйця, nGal d 4 Лізоцим яйця, nGal d 3 кональбумін яйця, f75 Жовток яйця

  1800 грн.

 • 7116

  Панель «Фрукти» - rPru p 1 PR-10, rPru p 3 LTP, rPru p 4

  2110 грн.

 • 7117

  Панель «Передвакцинаційний» - c74 Желатин коров'ячий, nGal d 2 Овальбумін яйця, f45 Дріжджі

  1240 грн.

 • 7118

  Мультикомпонентна молекулярна кількісна діагностика специфічного sIgE та загального IgE алергочіпом Allergy Explorer ALEX (295 алергена)

  12000 грн.

 • АЛЕРГІЯ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 7001

  Загальний IgE (загальний маркер алергії)

  260 грн.

 • 7012

  Гліадин, антитіла IgA

  260 грн.

 • 7002

  Гліадин, антитіла IgG

  260 грн.

 • 7017

  Триптаза

  985 грн.

 • 7018

  Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ)

  340 грн.

 • 7019

  Діаміноксидаза (ДАО)

  700 грн.

 • 7005

  Панель №1 «Змішана» - Антитіла IgE до інгаляційних і харчових алергенів - Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, шерсть та епітелій кішки, шерсть та епітелій коня, шерсть та епітелій собаки, Alternaria alternatа, білок яйця, молоко, арахіс, лісовий горіх, морква, пшеничне борошно, соя

  1300 грн.

 • 7006

  Панель №2 «Інгаляційна» - Антитіла IgE до інгаляційних алергенів - Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, пилок дуба, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, епітелій та шерсть кішки, епітелій та шерсть коня, епітелій та шерсть собаки, епітелій та шерсть морської свинки, епітелій та шерсть хом’яка, епітелій та шерсть кролика, Pen. notatum, Cladosp. herbarum, Asp. fumigatus, Alternaria alternatа

  1340 грн.

 • 7007

  Панель №3 «Харчова» - Антитіла IgE до харчових алергенів - лісовий горіх, арахіс, грецький горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, селера, морква, томати, тріска, краб, апельсин, яблуко, пшенична борошно, житнє борошно, кунжут, соя

  1340 грн.

 • 7008

  Панель №4 «Педіатрична» - Антитіла IgE до - Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок берези, суміш трав, кішка, собака, Alternaria alternate, молоко коров’яче, a-Lactoalbumin, β-Lactoglobulin, казеїн, білок, жовток, бичачий сироватковий альбумін, соя, морква, картопля, пшенична борошно, лісовий горіх, арахіс.

  1340 грн.

 • 7015

  Панель №5 «Атопік 20-1» - Антитіла IgE до - молоко, казеїн, Альфа-лактоальбумін, Бетта-лактоглобулін, бичачий сироватковий альбумін, білок /жовток яєчний, рис, соя, банан, свинина, яловичина, м’ясо курчати, борошняна суміш - пшениця, жито, ячмінь, овес, пекарські дріжджі, кліщ Der. pteronyssinus/Der. farinаe, грибок Cladosp. herbarum /Alternaria alternata, пилок берези бородавчастої /дуба, пилок вільхи сірої /горіха, суміш 6 трав (пилок) - грястиця збірна, овес луговий, пажитниця (райграс), тимофіївка лугова, блакитна трава Кентуккі, бухарник шерстистий, Загальний IgE (загальний маркер алергії), метод Western Blot

  1260 грн.

 • 7016

  Панель №6 «Молоко+глютен» (6 показників) - Антитіла IgE до - молоко, Альфа-лактоальбумін, Бетта-лактоглобулін, казеїн, бичачий сироватковий альбумін, глютен, метод Western Blot

  1400 грн.

 • 7020

  Панель «Анестетики» - специфічні IgE до - ультракаїну (артикаїн), лідокаїну, новокаїну, мепівакаїну

  850 грн.

 • 7021

  Панель «Антибіотики» - специфічні IgE до - пеніциліну G, пеніциліну V, ампіциліну, амоксіциліну, сульфаметаксазолу, цефалоспорину, офлоксацину, цефаклору, тетрацикліну, еритроміцину

  1250 грн.

 • 7011

  Харчова непереносимість (90 алергенів) – антитіла IgG до - авокадо, банан, баранина, виноград білий, глютен, лохина, грейпфрут, грецький горіх, гречана крупа, гриби (печериці), груша, дріжджі пекарські, дріжджі пивні, диня канталупа, зелений горошок, зелений солодкий перець, суниця, індичка, йогурт, казеїн, кальмар, камбала, капуста броколі, капуста білокачанна, картопля, молоко коров’яче, кава, краб, креветки, кролик, кукурудза, кунжут, куряче м’ясо, лимон, цибуля, масло вершкове, мед, мигдаль, молоко козяче, морква, м’який сир, овес, огірок, оливки, горіх коли, палтус, перець Чілі, персик, петрушка, пшениця, пшоно, п’ятниста квасоля, рис, жито, сардини, червоний буряк, свинина, селера, насіння соняшника, слива, соя, стручкова квасоля, сир Бринза, сир Чеддер, тютюн, томати, тріска, тростинний цукор, тунец, гарбуз, устриці, форель, хек, цвітна капуста, цільне зерно ячменю, чорний перець, чорний чай, часник, швейцарський сир, шоколад, яблуко, яєчний білок, яєчний жовток, апельсин, ананас, яловичина, баклажан, арахіс, бета-лактоглобулін, лосось

  6200 грн.

 • ІНДИВІДУАЛЬНІ АЛЕРГЕНИ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • ТВАРИНИ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 8001

  Антитіла IgE до алергенів кішки (епітелій)

  200 грн.

 • 8002

  Антитіла IgE до алергенів курки (перо)

  200 грн.

 • 8003

  Антитіла IgE до алергенів морскої свинки (епітелій)

  200 грн.

 • 8054

  Антитіла IgE до алергенів папуги (перо)

  200 грн.

 • 8004

  Антитіла IgE до алергенів собаки (епітелій)

  200 грн.

 • 8005

  Антитіла IgE до алергенів хом’яка (епітелій)

  200 грн.

 • ХАРЧОВІ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 8006

  Антитіла IgE до алергенів апельсинів

  200 грн.

 • 8007

  Антитіла IgE до алергенів арахісу

  200 грн.

 • 8008

  Антитіла IgE до алергенів бананів

  200 грн.

 • 8009

  Антитіла IgE до алергенів глютену

  260 грн.

 • 8010

  Антитіла IgE до алергенів вівсяного борошна

  200 грн.

 • 8011

  Антитіла IgE до алергенів житнього борошна

  200 грн.

 • 8012

  Антитіла IgE до алергенів кави

  200 грн.

 • 8013

  Антитіла IgE до алергенів казеїна

  200 грн.

 • 8014

  Антитіла IgE до алергенів какао

  200 грн.

 • 8015

  Антитіла IgE до алергенів картоплі

  200 грн.

 • 8016

  Антитіла IgE до алергенів коров’ячого молока

  200 грн.

 • 8017

  Антитіла IgE до алергенів креветок

  200 грн.

 • 8018

  Антитіла IgE до алергенів кукурудзяного борошна

  200 грн.

 • 8019

  Антитіла IgE до алергенів курячого м’яса

  200 грн.

 • 8020

  Антитіла IgE до алергенів лосося/сьомги

  200 грн.

 • 8021

  Антитіла IgE до алергенів моркви

  200 грн.

 • 8022

  Антитіла IgE до алергенів оселедцю

  200 грн.

 • 8053

  АнтитілаIgE до алергенів полуниці

  200 грн.

 • 8023

  Антитіла IgE до алергенів пшеничного борошна

  200 грн.

 • 8024

  Антитіла IgE до алергенів рису

  200 грн.

 • 8025

  Антитіла IgE до алергенів свинини

  200 грн.

 • 8026

  Антитіла IgE до алергенів соєвих бобів

  200 грн.

 • 8027

  Антитіла IgE до алергенів судака

  200 грн.

 • 8028

  Антитіла IgE до алергенів скумбрії

  200 грн.

 • 8029

  Антитіла IgE до алергенів томатів

  200 грн.

 • 8030

  Антитіла IgE до алергенів тріски

  200 грн.

 • 8031

  Антитіла IgE до алергенів яблука

  200 грн.

 • 8032

  Антитіла IgE до алергенів яєчного жовтка

  200 грн.

 • 8033

  Антитіла IgE до алергенів яловичини

  200 грн.

 • 8034

  Антитіла IgE до алергенів ячмінного борошна

  200 грн.

 • 8035

  Антитіла IgE до алергенів яєчного білка

  200 грн.

 • 8047

  Антитіла IgE до алергенів меду

  200 грн.

 • КЛІЩІ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 8036

  Антитіла IgE до алергенів кліща Dermatophagoides рteronyssinus

  200 грн.

 • 8037

  Антитіла IgE до алергенів кліща Dermatophagoides farinae

  200 грн.

 • ГРИБИ І ПЛІСНЯВА

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 8038

  Антитіла IgE до алергенів Penicillium notatum

  200 грн.

 • 8039

  Антитіла IgE до алергенів Aspergillus niger

  200 грн.

 • ПАРАЗИТИ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 8040

  Антитіла IgE до алергенів аскариди

  200 грн.

 • ДЕРЕВА

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 8051

  Антитіла IgE до алергенів берези

  200 грн.

 • 8041

  Антитіла IgE до алергенів тополі

  200 грн.

 • ТРАВИ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 8042

  Антитіла IgE до алергенів амброзії звичайної карликової

  200 грн.

 • 8043

  Антитіла IgE до алергенів кульбаби

  200 грн.

 • 8044

  Антитіла IgE до алергенів полину звичайного

  200 грн.

 • 8048

  Антитіла IgE до пилку квітів

  200 грн.

 • ДОМАШНІЙ ПИЛ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 8045

  Антитіла IgE до алергенів пилу домашнього

  200 грн.

 • КОМАХИ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 8046

  Антитіла IgE до алергенів таргана-прусака

  200 грн.

 • ТЕСТИ НА НАЯВНІСТЬ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 8101

  Тест на наявність 10 наркотичних речовин (сеча) - амфетамін, кокаїн, опіати, маріхуана, метамфетамін, бензодіазепіни, барбітурати, бупренорфін, екстазі, метадон

  780 грн.

 • 8102

  Тест на амфетамін (сеча)

  200 грн.

 • 8103

  Тест на барбітурати (сеча)

  200 грн.

 • 8104

  Тест на бензодиазипіни (сеча)

  200 грн.

 • 8105

  Тест на екстезі (сеча)

  200 грн.

 • 8106

  Тест на кокаїн (сеча)

  200 грн.

 • 8107

  Тест на марихуану (сеча)

  200 грн.

 • 8108

  Тест на метамфетамін (сеча)

  200 грн.

 • 8109

  Тест на опіат (морфін) (сеча)

  200 грн.

 • 8110

  Тест на фенілциклидин (сеча)

  200 грн.

 • МОНІТОРИНГ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 6301

  Вальпроєва кислота

  300 грн.

 • ЕКСПРЕС-ТЕСТИ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 1053

  Глюкоза, експрес-тест

  150 грн.

 • 3027

  Гепатит B HbsAg (поверхневий антиген), експрес-тест

  300 грн.

 • 3025

  Гепатит С (HCV антитіла), експрес-тест

  300 грн.

 • 3026

  Сифіліс, експрес-тест

  300 грн.

 • 3023

  Виявлення антитіл до ВІЛ, експрес-тест

  300 грн.

 • 935

  Пакет №935 «Експрес-тест розширений (4 інфекції)» - Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген); Гепатит C (HCV антитіла); ВІЛ- тест; Сифіліс

  940 грн.

 • 936

  Пакет №936 «Експрес-тест на гепатити» - Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген); Гепатит C (HCV антитіла)

  420 грн.

 • КОМПЛЕКСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 9076

  Пакет №76 «Передвакцинаційний» - Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ); Аналіз сечі загальний (ЗАС); Загальний IgE (загальний маркер алергії)

  460 грн.

 • 9077

  Пакет №77 «Напруженість імунітету (антитіла IgG до кору, краснухи, паротиту)» - Вірус кору, антитіла IgG; Краснуха (Rubella), антитіла IgG; Епідемічний паротит (Epidemic parotitis) («свинка»), антитіла IgG

  820 грн.

 • 9041

  Пакет №41 «Передопераційний» - Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула); Аналіз сечі загальний; Глюкоза крові; Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген); Гепатит В (антитіла IgG до HbcАg); Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV); Мікрореакція преципітації з кардіоліпіновим антигеном (RPR); ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2) - сумарні антитіла+антиген; Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, INR)

  1560 грн.

 • 989

  Пакет №989 «Детокс комплекс» - ЛП високої щільності; ЛП низької щільності; Тригліцериди; Холестерин; g – глутамілтранспептидаза; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Глюкоза; Загальний білок; Тиреотропний гормон (TSH)

  980 грн.

 • 933

  Пакет №933 «Проблеми зайвої ваги» - Тиреотропний гормон (TSH); Індекс HOMA-IR, Інсулін, Глюкоза в крові; Глікозильований гемоглобін (HbA1c); Холестерин; ЛП низької щільності

  970 грн.

 • 934

  Пакет №934 «Проблеми зайвої ваги розширений» - Лютеїнізуючий гормон (LH); Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Тестостерон загальний (TES); Пролактин; Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Антитіла до тиреопероксидази (APO); Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Лужна фосфатаза; Загальний білок; g – глутамілтранспептидаза; ЛП високої щільності; ЛП низької щільності; ЛП дуже низької щільності; Глюкоза; Глікозильований гемоглобін (HbA1c)

  1970 грн.

 • 9047

  Пакет №47 «Метаболічний» - Розгорнутий аналіз крові; Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Гамма-глутамілтранспептидаза; Лужна фосфатаза; Лактатдегідрогеназа; Холестерин; Тригліцериди; Ліпопротеїди низької щільності; Ліпопротеїди високої щільності; Загальний білок; Сечовина; Сечова кислота; Креатинін; Амілаза; Ліпаза; Глюкоза; Натрій; Калій; Кальцій; Залізо; Тиреотропний гормон (TSH); С-реактивний білок високочутливий (hsCRP); Креатинфосфокіназа загальна (КФК)

  1975 грн.

 • 986

  Пакет №986 «Здорове волосся» - Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ); Цинк (Zn) (плазма гепарин); Тестостерон загальний (TES); Тиреотропний гормон (TSH)

  680 грн.

 • 987

  Пакет №987 «Дитячий» - Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ); Аналіз сечі загальний (ЗАС); Глюкоза; Білірубін загальний, прямий, непрямий; Загальний білок; Кальцій (Ca); Залізо (Fe)

  805 грн.

 • 988

  Пакет №988 «Дитячий розширений» - Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ); Аналіз сечі загальний (ЗАС); Аналіз кала на яйця гельмінтів та цисти найпростіших; Тиреотропний гормон (TSH); Глюкоза; Білірубін загальний, прямий, непрямий; Загальний білок; Кальцій іонізований (iСа); Креатинін; Залізо (Fe); Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Лужна фосфатаза; Гамма-глутамілтранспептидаза

  1300 грн.

 • 9052

  Пакет №52 «Дієта» - Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Гамма-глутамілтранспептидаза; Тимолова проба; Ліпідограма (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності); Глюкоза; Загальний білок; Альбумін; Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г); С-реактивний білок (CRP); Сечовина; Креатинін; Сечова кислота; Лужна фосфатаза; Амілаза; Калій (K); Натрій (Na); Магній (Mg); Кальцій (Ca); Фосфор (P); Хлор (Cl); Залізо (Fe); Розгорнутий аналіз крові; Загальний аналіз сечі

  1890 грн.

 • БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 9010

  Пакет№10 «Печінкові проби №1» - Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аланінамінотрансфераза (АLТ); Аспартатамінотрансфераза (АSТ); Лужна фосфатаза; Загальний білок; g – глутамілтранспептидаза

  450 грн.

 • 970

  Пакет №970 «Печінкові проби №2» - Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Лужна фосфатаза; g – глутамілтранспептидаза; Загальний білок; Білірубін загальний

  440 грн.

 • 9054

  Пакет №54 «Оцінка стану печінки» - Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г); Тимолова проба; Загальний білок; Лактатдегідрогеназа (LDH); Лужна фосфатаза; Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT); Аланінамінотрансфераза (АLТ); Аспартатамінотрансфераза (АSТ); Білірубін загальний, прямий, непрямий

  650 грн.

 • 953

  Пакет №953 «Білкові фракції+Заг. білок» - Загальний білок; альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г

  355 грн.

 • 961

  Пакет №961 «Біохімія загальна» - Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Лужна фосфатаза; Креатинін; Сечовина; Загальний білок; Глюкоза

  575 грн.

 • 962

  Пакет №962 «Біохімічний №1» - Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Лужна фосфатаза; Білірубін загальний, прямий, непрямий; Загальний білок; Креатинін; Сечовина; Глюкоза; Амілаза панкреатична; Альфа-амілаза; Холестерин; Тригліцериди; ЛП високої щільності; ЛП низької щільності; ЛП дуже низької щільності; Коефіцієнт атерогенності

  915 грн.

 • 969

  Пакет №969 «Біохімічний №2» - Білірубін загальний; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Креатинін; Сечовина; Загальний білок

  440 грн.

 • 9011

  Пакет №11 «Ниркові проби №1» - Креатинін; Сечовина; Сечова кислота; Азот сечовини

  300 грн.

 • 978

  Пакет №978 «Ниркові проби №2» - Креатинін; Сечовина; Сечова кислота

  320 грн.

 • 974

  Пакет №974 «Ниркові проби №3» - Креатинін; Сечовина; Загальний білок

  320 грн.

 • 952

  Пакет №952 «Загальний стан нирок» - Загальний аналіз крові (12 показників); Аналіз сечі загальний (ЗАС); Креатинін; Сечовина

  320 грн.

 • 9060

  Пакет №60 «Білковий обмін» - Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г); Загальний білок; Альбумін; Креатинін; Сечовина; Сечова кислота

  450 грн.

 • 9071

  Пакет №71 «Гемодіаліз» - Паратгормон; Кальцій (Ca); Фосфор (P); Насичення трансферину залізом; Феритин

  590 грн.

 • 9072

  Пакет №72 «Біохімія для Фібро Теста» - Білірубін загальний; Гамма-глутамілтраспептидаза (GGT); Гаптоглобін; Аланінамінотрансфераза (ALT); Аполіпопротеїн А-1; альфа-2-макроглобулін

  700 грн.

 • ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 9043

  Пакет№ 43 «Ліпідограма» - (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності)

  320 грн.

 • 9062

  Пакет №62 «Ліпідограма ПЛЮС» - Ліпідограма (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності); Гомоцистеїн; Вітамін В-12 (ціанокобаламін); Фолієва кислота; Генетика метаболізму фолатів (визначення поліморфізмів, асоційованих з порушенням фолатного циклу - ген MTHFR; ген MTHFR; ген MTR; ген MTRR) плазма ЕДТА, методом ПЛР

  1780 грн.

 • 971

  Пакет№971 «Ліпідний №1» - Тригліцериди; ЛП високої щільності; ЛП низької щільності; ЛП дуже низької щільності

  320 грн.

 • МІКРОЕЛЕМЕНТИ ТА ЕЛЕКТРОЛІТИ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 9012

  Пакет №12 «Мікроелементи» - Калій (K); Натрій (Na); Хлор (Cl); Кальцій (Ca); Кальцій іонізований (iСа); Залізо (Fe); Фосфор (P); Цинк (Zn); Мідь (Cu)

  670 грн.

 • 9013

  Пакет №13 «Електроліти №1» - Калій (K); Натрій (Na); Хлор (Cl); Кальцій іонізований (iСa); рН крові

  330 грн.

 • 976

  Пакет №976 «Електроліти (K, Na, iCa) №2» - Калій (K); Натрій (Na); Кальцій іонізований (iСа)

  350 грн.

 • 980

  Пакет №980 «Електроліти (K, Na, Cl) №3» - Калій (K); Натрій (Na); Хлор (Cl)

  350 грн.

 • РЕВМАТОЇДНА ПАНЕЛЬ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 9014

  Пакет №14 «Ревмопроби №1» - С-реактивний білок (CRP); Антистрептолізин-О (АСЛ-О); Ревматоїдний фактор - якісн.

  320 грн.

 • 9055

  Пакет №55 «Ревмопроби (розширений) №2» - Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г); Загальний білок; С-реактивний білок (CRP); Ревматоїдний фактор; Антистрептолізин-О (АСЛ-О)

  460 грн.

 • 964

  Пакет №964 «Ревмопроби (кількісно) №3» - С-реактивний білок (CRP); Антистрептолізин-О (АСЛ-О); Ревматоїдний фактор (кількісне визначення)

  300 грн.

 • 973

  Пакет №973 «Ревмопроби №4» - С-реактивний білок (CRP); Антистрептолізин-О (АСЛ-О); Ревматоїдний фактор (якісне визначення); Загальний білок; Альбумін

  300 грн.

 • 955

  Пакет №955 «Моніторинг та діагностика ревматоїдного артриту» - Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР); С-реактивний білок (CRP)

  385 грн.

 • ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 951

  Пакет №951 «Лабораторний скринінг» - Загальний аналіз крові (12 показників); Аналіз сечі загальний (ЗАС); Глюкоза (експрес-тест)

  300 грн.

 • СИСТЕМА ГЕМОСТАЗУ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 9015

  Пакет №15 «Стан судин» - Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, коефіцієнт атерогенності); Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, INR); D-димер

  820 грн.

 • 956

  Пакет №956 «Моніторинг стану системи гемостазу» - Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген по Клаусу, INR); Загальний аналіз крові (12 показників); D-димер

  460 грн.

 • МІКРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 9040

  Пакет №40 «Цервікальний скринінг - 1» - ПАП-тест на склі (цитоморфологічне дослідження епітелію із цервікального каналу); Мікроскопія урогенітального мазка; Папіломавірус Генотипування ВПЛ 12 типів (високоонкогенні HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) - якісне дослідження з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР

  690 грн.

 • 919

  Пакет №919 «Цервікальний скринінг - 2» - ПАП-тест на основі рідинної цитології (за системою Betesda 2014); Генотипування ВПЛ 14 типів кількісно (високоонкогенні HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) - кількісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time

  770 грн.

 • 992

  Пакет №992 «Цервікальний скринінг - 3» - ПАП-тест на основі рідинної цитології (за системою Betesda 2014); Генотипування ВПЛ 12 типів кількісно (високоонкогенні HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) - кількісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time

  760 грн.

 • 918

  Пакет №918 «Патологія шийки матки» - Цитологічне дослідження (зішкріб з цервікального каналу); Антиген плоскоклітинної карциноми (SCCА); Генотипування ВПЛ 14 типів кількісно (високоонкогенні HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) - кількісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time

  830 грн.

 • 920

  Пакет №920 «Профілактичний огляд» - ПАП-тест на основі рідинної цитології (за системою Betesda 2014); Мікроскопія урогенітального мазка

  570 грн.

 • ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 9005

  Пакет №5 «Гепатит В скринінг» - Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Лужна фосфатаза; Загальний білок; g – глутамілтранспептидаза; Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген); Гепатит В (антитіла IgG до HbcАg); Гепатит В (HВV), плазма, методом ПЛР - якісн.

  970 грн.

 • 9006

  Пакет №6 «Гепатит С скринінг» - Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Лужна фосфатаза; Загальний білок; g – глутамілтранспептидаза; Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV); Гепатит С (HCV), плазма, методом ПЛР - якісн.

  820 грн.

 • 9007

  Пакет №7 «Гепатити А, В, С скринінг» - Гепатит А (антитіла IgM); Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген); Гепатит В (антитіла IgG до HbcАg); Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV); Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Лужна фосфатаза; Загальний білок; g – глутамілтранспептидаза

  1080 грн.

 • TORCH – ІНФЕКЦІЇ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 9033

  Пакет №33 «TORCH-інфекції для вагітних» - Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgМ; Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgG; Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgМ; Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgG; Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип (антитіла IgМ); Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип (антитіла IgG); Краснуха (Rubella) антитіла IgМ; Краснуха (Rubella) антитіла IgG; Хламідія (Chlamydia trachomatis) антитіла IgА; Хламідія (Chlamydia trachomatis) антитіла IgG

  1420 грн.9034

 • 968

  Пакет №968 «TORCH-інфекції IgМ для вагітних №1» - Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgМ; Краснуха (Rubella) антитіла IgМ; Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgМ; Герпес (Herpes simplex virus) 1 тип антитіла IgМ; Герпес (Herpes simplex virus) 2 тип антитіла IgМ

  660 грн.

 • 963

  Пакет №963 «TORCH-інфекції IgG для вагітних №1» - Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgG; Краснуха (Rubella) антитіла IgG; Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgG; Герпес (Herpes simplex virus) 1 тип антитіла IgG; Герпес (Herpes simplex virus) 2 тип антитіла IgG

  650 грн.

 • 981

  Пакет №981 «TORCH-інфекції IgМ для вагітних №2» - Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgМ; Краснуха (Rubella) антитіла IgМ; Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgМ; Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип (антитіла IgМ)

  670 грн.

 • 977

  Пакет №977 «TORCH-інфекції IgG для вагітних №2» - Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgG; Краснуха (Rubella) антитіла IgG; Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgG; Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип (антитіла IgG)

  660 грн.

 • 9036

  Пакет №36 «Нейроінфекції» - Цитомегаловірус (CMV), плазма, методом ПЛР - якісн.; Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, плазма, методом ПЛР; Герпес (Varicella zoster) 3 тип, плазма, методом ПЛР; Епштейнa-Барр вірус, плазма, методом ПЛР; Токсоплазма (Toxoplasma gondiі), плазма методом ПЛР; Трепонемний антиген (антитіла методом TPHA), маркер сифілісу

  960 грн.

 • ІНФЕКЦІЇ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 9038

  Пакет №38 «Урогенітальний скринінг ПЛР розширений» - Хламідія (Chlamydia trachomatis); Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Мікоплазма (Mycoplasma genitalium); Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum); Уреаплазма (Ureaplasma parvum); Трихомона (Trichomonas vaginalis); Кандида (Candida albicans); Гонорея (Neisseria gonorrhoeae); Гарднерелла (Gardnerella vaginalis); Генотипування ВПЛ 12 типів (високоонкогенні HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) - якісне дослідження з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР; Папіломавіруси ВПЛ 6, 11 типи (низькоонкогенні) - якісне дослідження з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР

  1780 грн.9037

 • 903

  Пакет №903 «Урогенітальний ПЛР №3» - Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.) зішкріб, сеча та ін. методом ПЛР - якісн.

  410 грн.

 • 904

  Пакет №904 «Урогенітальний ПЛР №4» - Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.) зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР - кількісн.

  340 грн.

 • 906

  Пакет №906 «Урогенітальний ПЛР №5» - Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum) - якісн.; Трихомона (Trichomonas vaginalis) - якісн.; Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) - кількісн.; Хламідія (Chlamydia trachomatis) - кількісн.; Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) - якісн.; Квант-4 ВПЛ (HPV 6, HPV 11, HPV 16, HPV 18) - кількісне дослідження на наявність ПВЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time

  1040 грн.907

 • 908

  Пакет №908 «Урогенітальний ПЛР №7» - Цитомегаловірус (Cytomegalovirus); Герпес (Herpes simplex virus 1,2 тип); Мікоплазма (Mycoplasma genitalium); Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum); Гарднерелла (Gardnerella vaginalis); Гонорея (Neisseria gonorrhoeae); Трихомона (Trichomonas vaginalis) зішкріб, сеча біоптат, методом ПЛР - якісн.

  1130 грн.

 • 910

  Пакет №910 «Урогенітальний ПЛР №8» - Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Мікоплазма (Mycoplasma genitalium); Хламідія (Chlamydia trachomatis); Гонорея (Neisseria gonorrhoeae); Трихомона (Trichomonas vaginalis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.) зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР - якісн.

  930 грн.911

 • 985

  Пакет №985 «Урогенітальний ПЛР №16» - Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.); Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) методом ПЛР - якісн.

  510 грн.

 • 909

  Пакет №909 «Урогенітальний ПЛР №17» - Папіломавірус Генотипування ВПЛ 12 типів (високоонкогенні HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) - якісне дослідження з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР; Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Мікоплазма (Mycoplasma genitalium); Хламідія (Chlamydia trachomatis); Гонорея (Neisseria gonorrhoeae); Трихомоніаз (Trichomonas vaginalis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.) зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР - якісн.

  1240 грн.

 • 917

  Пакет №917 «Урогенітальний ПЛР №18» - Папіломавірус Генотипування ВПЛ 12 типів (високоонкогенні HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) - якісне дослідження з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР; Герпес (Herpes simplex virus 1,2 тип) зішкріб, сеча, біоптат, змив з кон’юнктиви ока; Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР - якісн.

  810 грн.

 • 912

  Пакет №912 «Урогенітальний ПЛР+Бакпосів №1» - Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.); Хламідія (Chlamydia trachomatis); Гарднерелла (Gardnerella vaginalis); Трихомоніаз (Trichomonas vaginalis) зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР - якісн.; Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма

  1220 грн.913

 • 905

  Пакет №905 «Урогенітальний ПЛР+Бакпосів №5» - Уреаплазма (Ureaplasma spp.); Мікоплазма (Mycoplasma hominis) зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР - якісн.; Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма

  690 грн.

 • 983

  Пакет №983 «Урогенітальний ПЛР+Бакпосів №6» - Хламідія (Chlamydia trachomatis); Міколазма (Mycoplasma hominis); Мікоплазма (Mycoplasma genitalium); Уреаплазма (Ureaplasma spp.); Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР - якісн.; Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма

  910 грн.

 • ЗАХВОРЮВАННЯ ШКТ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 9042

  Пакет №42 «Глистні інвазії» - Аскаріда (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG, Ехінококк (Echinococcus granulosus), антитіла IgG, Лямблія (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgG+IgМ+IgA, Опісторхії (Opisthorchis felineus), антитіла IgG, Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG, Трихінели (Trichinella), антитіла IgG

  950 грн.

 • ДІАГНОСТИКА ЦЕЛІАКІЇ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 9049

  Пакет №49 «Діагностика глютен-залежних захворювань» - Загальний IgE (загальний маркер алергії); Загальний IgA; IgE до алергенів пшеничного борошна; IgE до алергенів житнього борошна; IgE до алергенів ячмінного борошна; IgE до алергенів вівсяного борошна; IgE до алергенів глютену; Целіакія, панель І - IgG до дезамінованих пептидів гліадину (DGP), IgG до трансглутамінази (tTG), внутрішній фактор Касла (IF); Целіакія, панель ІІ - IgA до дезамінованих пептидів гліадину (DGP), IgA до трансглутамінази (tTG); Гліадин, антитіла IgA; Гліадин, антитіла IgG; Розгорнутий аналіз крові; Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аланінамінотрансфераза (АLТ); Аспартатамінотрансфераза (АSТ); Лужна фосфатаза; Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT); Амілаза; Загальний білок; Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г); Аналіз кала загальний (копрограма)

  4210 грн.

 • ІНШІ ІНФЕКЦІЇ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 9053

  Пакет №53 «Бореліоз IgM+IgG» - (Антитіла IgM до специфічних антигенів Borrelia - VlsE, основна експресована варіабельна білкова послідовність; р83, білок мембранних везикул; р39, BmpA; р31 OspA, зовнішній поверхневий білок А; р30; р25, OspC, зовнішній поверхневий білок С; р21; р19; р17; Антитіла IgG до специфічних антигенів Borrelia - VlsE, основна експресована варіабельна білкова послідовність; р83, білок мембранних везикул; р39, BmpA; р31 OspA, зовнішній поверхневий білок А; р30; р25, OspC, зовнішній поверхневий білок С; р21; р19; р17) метод Western Blot

  1440 грн.

 • АНЕМІЯ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 9001

  Пакет №1 «Діагностика анемії» - Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула); Залізо (Fe); Феритин; Трансферин; Фолієва кислота; Вітамін В12; Еритропоетин

  1330 грн.

 • 9002

  Пакет №2 «Діагностика залізодефіцитної анемії» - Залізо (Fe); Залізозв’язуюча здатність сироватки загальна; Залізозв’язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна)

  290 грн.

 • 954

  Пакет №954 «Моніторинг анемії» - Загальний аналіз крові (12 показників); Залізо (Fe); Феритин; Трансферин; Фолієва кислота; Вітамін В12

  780 грн.

 • ТИРЕОЇДНА ПАНЕЛЬ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 9024

  Пакет №24 «Тиреоїдний №1» - Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Антитіла до тиреопероксидази (APO)

  400 грн.

 • 9025

  Пакет №25 «Тиреоїдний №2» - Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Антитіла до тиреоглобуліну (АTG)

  400 грн.

 • 9026

  Пакет №26 «Тиреоїдний №3» - Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4)

  260 грн.

 • 9027

  Пакет №27 «Тиреоїдний розширений №4» - Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин загальний (T4); Тироксин вільний (FT4); Трийодтиронін загальний (T3); Трийодтиронін вільний (FT3); Антитіла до тиреопероксидази (APO); Антитіла до тиреоглобуліну (АTG)

  1110 грн.

 • 9028

  Пакет №28 «Тиреоїдний №5 (онко)» - Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Тиреоглобулін (TG); Кальцитонін (онкомаркер щитоподібної залози)

  840 грн.

 • 9045

  Пакет №45 «Тиреоїдний №6» - Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Антитіла до тиреопероксидази (APO); Кальцитонін

  840 грн.

 • 9046

  Пакет №46 «Тиреоїдний №7» - Тиреоглобулін (TG); Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (a-RTSH)

  750 грн.

 • 9050

  Пакет №50 «Тиреоїдний №8» - Тиреотропний гормон (TSH); Трийодтиронін вільний (FT3); Тироксин вільний (FT4); Антитіла до тиреоглобуліну (АTG); Антитіла до тиреопероксидази (APO)

  830 грн.

 • 940

  Пакет №940 «Тиреоїдний №9» - Тиреотропний гормон (TSH); Трийодтиронін вільний (FT3); Тироксин вільний (FT4)

  360 грн.

 • 942

  Пакет №942 «Тиреоїдний №10» - Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин загальний (T4); Трийодтиронін вільний (FT3); Кальцитонін

  520 грн.

 • 943

  Пакет №943 «Тиреоїдний №11» - Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин загальний (T4); Антитіла до тиреопероксидази (APO); Трийодтиронін вільний (FT3)

  435 грн.

 • 945

  Пакет №945 «Тиреоїдний №12» - Тиреотропний гормон (TSH); Трийодтиронін вільний (FT3); Антитіла до тиреопероксидази (APO)

  355 грн.

 • 965

  Пакет №965 «Тиреоїдний №13» - Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Антитіла до тиреопероксидази (APO); Антитіла до тиреоглобуліну (АTG)

  450 грн.

 • 998

  Пакет №998 «Тиреоїдний №14» - Тиреотропний гормон (TSH); Трийодтиронін вільний (FT3); Тироксин вільний (FT4); Антитіла до тиреопероксидази (APO)

  435 грн.

 • 941

  Пакет №941 «Скринінг аутоімунних захворювань щитоподібної залози» - Тиреотропний гормон (TSH); Антитіла до тиреопероксидази (APO); Антитіла до тиреоглобуліну (АTG)

  370 грн.

 • 944

  Пакет №944 «Аутоімунні порушення щитоподібної залози» - Тиреотропний гормон (TSH); Tрийодтиронін загальний (T3); Тироксин загальний (T4); Антитіла до тиреопероксидази (APO); Антитіла до тиреоглобуліну (АTG)

  630 грн.

 • 946

  Пакет №946 «Діагностика дифузного токсичного зобу» - Тиреотропний гормон (TSH); Трийодтиронін вільний (FT3); Тироксин вільний (FT4); Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (a-RTSH)

  725 грн.

 • 947

  Пакет №947 «Моніторинг раку ЩЗ» - Тиреоглобулін (TG); Антитіла до тиреоглобуліну (АTG)

  290 грн.

 • 948

  Пакет №948 «Діагностика злоякісних новоутворень ЩЗ» - Тиреоглобулін (TG); Кальцитонін

  375 грн.

 • 949

  Пакет №949 «Моніторинг стану ЩЗ у післяопераційному періоді» - Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Тиреоглобулін (TG); Антитіла до тиреоглобуліну (АTG)

  450 грн.

 • РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 9023

  Пакет №23 «Індекс вільного тестостерону» - Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG); Тестостерон загальний (TES); Індекс вільного тестостерону

  300 грн.

 • 9022

  Пакет №22 «Репродуктивний» - Лютеїнізуючий гормон (LH); Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Прогестерон; Естрадіол (E2); Пролактин; Тестостерон загальний (TES); Тестостерон вільний (FTES); Індекс вільного тестостерону; Глобулін, зв’язуючий статеві гормони (SHBG); ДГЕА-сульфат (DHEA-S)

  1490 грн.

 • 923

  Пакет №923 «Гормональна вісь» - Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Лютеїнізуючий гормон (LH); Естрадіол (E2); Тестостерон вільний (FTES); Тестостерон загальний (TES)

  680 грн.

 • 924

  Пакет №924 «Гормональні порушення №1» - Пролактин; Прогестерон; Тестостерон вільний (FTES)

  400 грн.

 • 925

  Пакет №925 «Гормональні порушення №2» - Кортизол; ДГЕА-сульфат (DHEA-S); Тестостерон вільний (FTES)

  430 грн.

 • 926

  Пакет №926 «Гормональні порушення №3» - Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Лютеїнізуючий гормон (LH); Пролактин; Прогестерон; Естрадіол (E2); Тестостерон загальний (TES)

  740 грн.

 • 927

  Пакет №927 «Гормональні порушення №4» - Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Лютеїнізуючий гормон (LH); Пролактин; Прогестерон; Естрадіол (E2); Тестостерон вільний (FTES)

  770 грн.

 • 928

  Пакет №928 «Гормональні порушення №5» - Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Лютеїнізуючий гормон (LH); Пролактин; Естрадіол (E2); Тестостерон вільний (FTES); Тестостерон загальний (TES); Тиреотропний гормон (TSH)

  850 грн.

 • 929

  Пакет №929 «Гормональні порушення №6» - Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Лютеїнізуючий гормон (LH); Пролактин; Естрадіол (E2); Тестостерон вільний (FTES); Тестостерон загальний (TES); Тиреотропний гормон (TSH); Антимюллерів гормон (АМГ)

  1200 грн.

 • 922

  Пакет №922 «Гормональні порушення №7» - Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Лютеїнізуючий гормон (LH); Естрадіол (E2)

  270 грн.

 • 921

  Пакет №921 «Гормональні порушення №8» - Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Лютеїнізуючий гормон (LH); Пролактин

  470 грн.

 • 930

  Пакет №930 «Вплив дефіциту вітаміну D на репродуктивний вік жінки» - Антимюллерів гормон (АМГ); Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3)

  830 грн.

 • 931

  Пакет №931 «Гіперпролактинемія» - Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Пролактин

  350 грн.

 • 932

  Пакет №932 «Мамологічний розширений» - Тиреотропний гормон (TSH); Tрийодтиронін загальний (T3); Тироксин загальний (Т4); Прогестерон; Пролактин; Лютеїнізуючий гормон (LH); Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Естрадіол (E2); Тестостерон загальний (TES)

  1300 грн.

 • 966

  Пакет №966 «Репродуктивне гормональне жіноче здоров’я» - Лютеїнізуючий гормон (LH); Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Пролактин; Прогестерон; Естрадіол (E2)

  750 грн.

 • 997

  Пакет №997 «Cпіввідношення ЛГ/ФСГ» - Лютеїнізуючий гормон (ЛГ); Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ); Розрахунок співвідношення ЛГ/ФСГ

  380 грн.

 • 990

  Пакет №990 «Контроль 1 фази МЦ і преовуляторного періоду» - Лютеїнізуючий гормон (LH); Пролактин; Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Естрадіол (E2)

  460 грн.

 • 993

  Пакет №993 «Контроль 2 фази МЦ» - Лютеїнізуючий гормон (LH); Прогестерон; Пролактин; Фолікулостимулюючий гормон (FSH)

  460 грн.

 • 994

  Пакет №994 «Контроль 2 фази МЦ №2» - Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S); Лютеїнізуючий гормон (LH); Прогестерон; Пролактин; Фолікулостимулюючий гормон (FSH)

  560 грн.

 • 995

  Пакет №995 «Гіперандрогенні порушення №1» - Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S); 17-ОН-оксипрогестерон; Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG); Тестостерон загальний (TES); Індекс вільного тестостерону

  600 грн.

 • 996

  Пакет №996 «Оцінка оваріального резерву» - Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Інгібін B; Антимюллерів гормон

  1100 грн.

 • ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 9073

  Пакет №9073 «Біохімічний пренатальний скринінг І триместру вагітності для перерахунку ризику вроджених вад з використанням програмного забезпечення Astraya - PAPP + β - ХГЛ вільний (Cobas e411, Roche)» *Без розрахунку ризику

  780 грн.

 • 9031

  Пакет №31 «Біохімічний пренатальний скринінг І триместру» - Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А); Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (бета- ХГЛ) ; Розрахунок ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA 5

  410 грн.

 • 9032

  Пакет №32 «Біохімічний пренатальний скринінг ІІ триместру» - Хоріонічний гонадотропін людини (HCG)-пренат.; Естріол некон’югований (Е3); Альфафетопротеїн (AFP); Розрахунок ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA 5

  500 грн.

 • 959

  Пакет №959 «Скринінг 1 триместру вагітності» - Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А); Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (бета- ХГЛ)

  400 грн.

 • 960

  Пакет №960 «Скринінг 2 триместру вагітності» - Альфафетопротеїн (AFP); Хоріонічний гонадотропін людини (HCG)-пренат; Естріол некон’югований (Е3)

  490 грн.

 • 9063

  Пакет №63 «Обстеження для вагітних. Фізіологічна вагітність І триместру» (згідно наказу МОЗ № 417) - Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула); Група крові (АВ0), резус фактор (Rh); Аналіз сечі загальний; Аналіз кала загальний (копрограмма); Бак дослідження сечі; Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген); Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2); Біохімічний пренатальний скринінг (І триместр)

  1660 грн.

 • 9064

  Пакет №64 «Обстеження для вагітних. Фізіологічна вагітність ІІ триместру» (згідно наказу МОЗ № 417) - Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула); Група крові (АВ0), резус фактор (Rh); Аналіз сечі загальний; Аналіз кала загальний (копрограмма); Бак дослідження сечі; Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2); Біохімічний пренатальний скринінг (ІІ триместр); Тест на толерантність до глюкози (дворазове визначення)

  1900 грн.

 • 9065

  Пакет №65 «Обстеження для вагітних. Фізіологічна вагітність І триместру (розширений)» (згідно наказу МОЗ № 417) - Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула); Група крові (АВ0), резус фактор (Rh); Аналіз сечі загальний; Аналіз кала загальний (копрограмма); Бак дослідження сечі; Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген); Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2); Біохімічний пренатальний скринінг (І триместр); Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (uretra, vagina, cervix); ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію з цервікального каналу), методика забарвлення за Папанікалау (за системою Betesda 2014)

  1900 грн.9066

 • 9067

  Пакет №67 «Обстеження для вагітних. Екстрагенітальна патологія І триместру» (згідно наказу МОЗ № 417) - Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула); Група крові (АВ0), резус фактор (Rh); Аналіз сечі загальний; Аналіз кала загальний (копрограмма); Бак дослідження сечі; Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген); Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2); Біохімічний пренатальний скринінг (І триместр); Антитіла по системі резус (Rh); Антитіла по системі АВ0 (гемолізини); Тест на толерантність до глюкози (дворазове визначення)

  2100 грн.

 • 9068

  Пакет №68 «Обстеження для вагітних. Екстрагенітальна патологія ІІ триместру» (згідно наказу МОЗ № 417) - Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула); Група крові (АВ0), резус фактор (Rh); Аналіз сечі загальний; Аналіз кала загальний (копрограмма); Бак дослідження сечі; Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2); Біохімічний пренатальний скринінг (ІІ триместр); Антитіла по системі резус (Rh); Антитіла по системі АВ0 (гемолізини); Тест на толерантність до глюкози (дворазове визначення)

  2000 грн.

 • 9069

  Пакет №69 «Обстеження для вагітних. Екстрагенітальна патологія І триместру» (розширений) (згідно наказу МОЗ № 417) - Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула); Група крові (АВ0), резус фактор (Rh); Аналіз сечі загальний; Аналіз кала загальний (копрограмма); Бак дослідження сечі; Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген); Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2); Біохімічний пренатальний скринінг (І триместр); Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (uretra, vagina, cervix); ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію з цервікального каналу), методика забарвлення за Папанікалау (за системою Betesda 2014); Антитіла по системі резус (Rh); Антитіла по системі АВ0 (гемолізини); Тест на толерантність до глюкози (дворазове визначення)

  2600 грн.9070

 • ПАНЕЛЬ ДІАБЕТУ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 9008

  Пакет №8 «Діабет» - Індекс HOMA-IR; Інсулін; Глюкоза в крові; Глікозильований гемоглобін; С-пептид

  680 грн.

 • 9009

  Пакет №9 «Індекс HOMA-IR» - Індекс HOMA-IR; Інсулін; Глюкоза в крові

  280 грн.

 • 9051

  Пакет №51 «Вуглеводний обмін» - Глікозильований гемоглобін; Індекс HOMA-IR; Інсулін; Глюкоза в крові

  490 грн.

 • 958

  Пакет №958 «Моніторинг діабету» - Глікозильований гемоглобін; С-пептид

  780 грн.

 • ПАНЕЛЬ ОСТЕОПОРОЗУ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 9029

  Пакет №29 «Стан кісткової тканини» - Кальцій; Фосфор; Паратгормон; Остеокальцин; Кальцитонін; Пірилінкс Д

  1560 грн.

 • 9030

  Пакет №30 «Паратиреоїдний» - Паратгормон; Фосфор (Р); Кальцій іонізований (iСа)

  340 грн.

 • 957

  Пакет №957 «Обстеження на дефіцит вітаміну Д» - Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3); Кальцій іонізований (iСа), Фосфор (P)

  610 грн.

 • 9059

  Пакет №59 «Фосфорно-кальцієвий обмін» - Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3); Кальцій іонізований (iСа); Паратгормон; Фосфор (P)

  720 грн.

 • СЕРЦЕВІ БІОМАРКЕРИ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 9056

  Пакет №56 «Серцево-судинний» - Ліпідограма (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності); Калій (K); Натрій (Na); Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT); Креатинфосфокіназа МВ (серцева) фракція (КФК-МВ); Тропонін I; Гомоцистеїн

  1200 грн.

 • 9057

  Пакет №57 «Діагностика інфаркту міокарда» - Тропонін I; Креатинфосфокіназа МВ (серцева) фракція (КФК-МВ)

  350 грн.

 • 9058

  Пакет №58 «Кардіопакет» - NT-pro BNP (N-кінцевий поліпептид натрійдиуретичного гормону); Креатинфосфокіназа МВ (серцева) фракція (КФК-МВ); Холестерин

  780 грн.

 • 9061

  Пакет №61 «Атеросклероз» (ризик виникнення серцево-судинної недостатності) - Ліпідограма (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності); Аполіпопротеїн А1; Аполіпопротеїн В; Гомоцистеїн; Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, INR); D-димер

  1420 грн.

 • ГІПОФІЗАРНО-НАДНИРНИКОВІ ПОКАЗНИКИ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 950

  Пакет №950 «Кортизол» - Кортизол (сироватка крові); Кортизол (сеча)

  440 грн.

 • ОНКОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 9016

  Пакет №16 «Жіноча онкопанель органів малого тазу» - Онкомаркер яєчників (НЕ 4), Онкомаркер яєчників (СА 125); Індекс ROMA; Альфафетопротеїн (АФП); Раково-ембріональный антиген (РЕА); Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)

  1270 грн.

 • 9017

  Пакет №17 «Онкопанель загальна» - Раково-ембріональный антиген (РЕА); Альфафетопротеїн (АФП); Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9); Онкомаркер шлунку СА 72-4; Онкомаркер легень CYFRA CA 21-1; Кальцитонін (онкомаркер щитоподібної залози); Інсуліноподібний фактор росту ІІ (онкомаркер кори наднирників)

  2300 грн.

 • 9018

  Пакет №18 «Індекс ROMA» - Індекс ROMA; Онкомаркер яєчників (НЕ 4); Онкомаркер яєчників (СА 125)

  690 грн.

 • 9019

  Пакет №19 «Чоловіча онкопанель» - Раково-ембріональный антиген (РЕА); Альфафетопротеїн (АФП); Простато-специфічний антиген загальний (PSA); Простато-специфічний антиген вільний (fPSA); ПСА-коефіцієнт; Простатична кисла фосфатаза (РАР)

  1000 грн.

 • 9020

  Пакет №20 «Чоловіча онкопанель (розширена)» - Раково-ембріональный антиген (РЕА); Альфафетопротеїн (АФП); Простато-специфічний антиген загальний (PSA); Простато-специфічний антиген вільний (fPSA); ПСА-коефіцієнт; Простатична кисла фосфатаза (PAP); Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (β-ХГЛ) - онко

  1390 грн.

 • 9021

  Пакет №21 «ПСА-коефіцієнт» - Простато-специфічний антиген загальний (PSA); Простато-специфічний антиген вільний (fPSA); ПСА-коефіцієнт

  350 грн.

 • 937

  Пакет №937 «Урологічний (онко)» - Простато-специфічний антиген загальний (PSA); Раково-ембріональный антиген (РЕА); Тестостерон загальний (TES)

  700 грн.

 • 938

  Пакет №938 «Онкологічна панель для жінок» - Тиреоглобулін (TG); Раково-ембріональный антиген (РЕА); Онкомаркер молочної залози (СА 15-3); Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9); Онкомаркер яєчників (СА 125)

  720 грн.

 • 939

  Пакет №939 «Онкологічна панель для жінок розширена» - Тиреоглобулін (TG); Раково-ембріональный антиген (РЕА); Онкомаркер молочної залози (СА 15-3); Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9); Індекс ROMA; Онкомаркер яєчників (НЕ-4); Онкомаркер яєчників (СА-125)

  960 грн.

 • АУТОІМУННІ ЗАХВОРЮВАННЯ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 9003

  Пакет №3 «Антифосфоліпідний синдром» - Вовчаковий антикоагулянт; Антифосфоліпідні антитіла IgG; Антифосфоліпідні антитіла IgM

  670 грн.

 • 9004

  Пакет №4 «Аутоімунний» - Аутоантитіла до мікросомальної фракції тиреоцитів (АМС); Аутоантитіла до антигенів мітохондрій (АМА); Аутоантитіла IgG до нуклеарних антигенів (ANA Hep Screen); Антитіла до тиреотропного гормону (АТG); Антитіла до тиреопероксидази (АРО)

  1000 грн.

 • ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 9044

  Пакет №44 «Імуноглобуліни» - Імуноглобулін IgA загальний; Імуноглобулін IgG загальний; Імуноглобулін IgM загальний; Загальний IgE (загальний маркер алергії)

  380 грн.

 • ЕКСПРЕС-ТЕСТИ

  Код

  Назва послуги

  Ціна

 • 935

  Пакет №935 «Експрес-тест розширений (4 інфекції)» - Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген); Гепатит C (HCV антитіла); ВІЛ- тест; Сифіліс

  660 грн.

 • 936

  Пакет №936 «Експрес-тест на гепатити» - Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген); Гепатит C (HCV антитіла)

  420,00 грн.